Trang chủ Tra cứu văn bản
Tra cứu văn bản
Ký hiệu Loại văn bản
Tên Cơ quan ban hành
Người ký Ngày ban hành
Tỉnh/thành phố Hiệu lực
Từ khóa
Sắp xếp: Số dòng/trang:
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
201/KH-TLĐ 06/05/2022 Truyền thông về Chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19"
3864/TLĐ-TG 30/03/2022 hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai một số hoạt động trọng tâm Tháng Công nhân năm 2022.
16/NQ-BCH 22/03/2022 Nghi quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.
51 /HD-TLĐ 08/03/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022
178/KH-TLĐ 03/03/2022 Kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ III năm 2022
179 /KH-TLĐ 03/03/2022 Tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
3649/TLĐ-QHLĐ 15/02/2022 V/v tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể
3250/CTr – TLĐ 15/12/2021 Chương trình "01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”
156/KH-TLĐ 15/12/2021 Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022
152 /KH-TLĐ 23/11/2021 Tổ chức Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, công đoàn
146/KH-TLĐ 28/10/2021 Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022
01/TB-HĐTD 18/10/2021 Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2021
2787 /TLĐ-CSPL 06/10/2021 V/v thực hiện một số giải pháp hạn chế thiếu hụt lao động phục hồi sản xuất, kinh doanh
134/KH-TLĐ 15/09/2021 tổ chức xét, đề nghị thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
125 /KH -TLĐ 12/08/2021 Tổ chức Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch Covid -19
126 /KH -TLĐ 12/08/2021 Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19
29/HD-TLĐ 04/08/2021 Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong các cấp công đoàn, công chức, viên chức, người lao động
123 /KH-TLĐ 03/08/2021 Tổ chức Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”
02/CTr-BCH 20/07/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”
121/KH-TLĐ 08/07/2021 Tổ chức truyền thông một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Chính phủ về công nhân, Công đoàn và tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập CÔng đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021)
In
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lượt truy cập: