Trang chủCông nhân 360
Công nhân 360
Cập nhật lúc 04:57 10/12/2023 (GMT+7)
Bảng lương mới của công nhân công an khi cải cách tiền lương

Bạn đọc Mai Tiến hỏi: Khi thực hiện cải cách tiền lương từ 1.7.2024 thì công nhân công an có được tách riêng 1 bảng lương mới không?

Công ty Luật TNHH YouMe cho biết: Căn cứ theo Nghị quyết 27-NQ/TW, sẽ xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an; 1 bảng lương công nhân công an, công nhân quốc phòng (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Như vậy, công nhân công an sẽ được xây dựng 1 bảng lương mới riêng áp dụng công nhân quốc phòng, công nhân công an; trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay.

https://laodong.vn/ban-doc/bang-luong-moi-cua-cong-nhan-cong-an-khi-cai-cach-tien-luong-1278028.ldo

PHƯƠNG MINH (báo lao động)

In
Về đầu
Lượt truy cập: