Trang chủCông nhân 360
Công nhân 360
Cập nhật lúc 05:10 10/12/2023 (GMT+7)
Lương công chức có thể lên tới 21 triệu đồng/tháng khi cải cách tiền lương

Nhiều câu hỏi đặt ra, liệu cải cách tiền lương ngày 1.7.2024, tiền lương công chức, viên chức sẽ thay đổi ra sao, bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức được xây dựng như thế nào.

Lương công chức có thể lên tới 21 triệu đồng/tháng khi cải cách tiền lương
Cải cách tiền lương, lương của công chức, viên chức sẽ thay đổi đáng kể. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Hiện nay, văn bản quy định hệ số tiền lương của công chức, viên chức, chuyên gia đang dao động trong khoảng từ: 1 - 2,34 – 10 bậc. Dự kiến nếu cải cách tiền lương, bậc lương này sẽ được nâng lên là 1 - 2,68 - 12. Vì thế, tiền lương của công chức tăng lên đáng kể.

Hệ số lương của từng đối tượng công chức, viên chức được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Theo đó, mức lương cao nhất của công chức hiện nay là công chức chuyên gia cao cấp, xếp lương ở bậc 3 có hệ số lương là 10,0. Tiền lương của nhóm này đang là 18 triệu đồng/tháng.

Đối với viên chức thì mức lương cao nhất của viên chức A3 nhóm A3.1 có hệ số lương 8.0 ở bậc 1. Tiền lương nhóm này rơi vào hơn 14,4 triệu đồng/tháng.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện chính sách tiền lương từ 1.7.2024.

Sau cải cách tiền lương, mức lương của công chức, viên chức (trình độ đại học) và chuyên gia sẽ tăng đáng kể. Dao động trong khoảng từ 4,8 triệu đồng tới 21 triệu đồng, tùy từng vị trí việc làm và hệ số tiền lương đơn vị sắp xếp theo thang bảng lương.

Điểm đáng chú ý của chính sách tiền lương mới là quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp.

Ngoài ra, chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên 1 - 2,68 - 12.

Theo đó, mức lương trung bình của công chức, viên chức trình độ đại học cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Hiện nay, công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng, nếu tăng hệ số lên 2,68 thì mức tiền lương của nhóm công chức mới ra trường sẽ đạt mức là hơn 4,8 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Do đó, mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay. Nếu tăng hệ số 10 lên 12 thì mức lương của chuyên gia cao cấp sẽ tăng lên khoảng hơn 21 triệu đồng/tháng.

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương và 10% tiền thưởng.

- Xây dựng 2 bảng lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 sẽ tiến hành bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương. Thay vào đó là xây dựng 2 bảng lương mới áp dụng đối với cán bộ, công chức, việc chức, gồm:

1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã;

1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương.

https://laodong.vn/ban-doc/luong-cong-chuc-co-the-len-toi-21-trieu-dongthang-khi-cai-cach-tien-luong-1277755.ldo

TRÀ MY (báo lao động)

In
Về đầu
Lượt truy cập: