Trang chủĐổi thẻ đoàn viên công đoàn
Đổi thẻ đoàn viên công đoàn
Dùng Paint để giảm dung lượng ảnh mà không làm mất chất lượng 26/07/2019 17:20

Để giải quyết việc này bạn có thể dùng các phần mềm hoặc ứng dụng chuyên dụng nhằm giảm dung lượng ảnh mà không làm mất giảm chất lượng ảnh.

Đổi tên file ảnh hàng loạt
Advanced Renamer Portable là ứng dụng hỗ trợ đổi tên nhiều tập tin và thư mục nhanh chóng thông qua trình duyệt tệp hoặc phương thức kéo thả.
26/07/2019 17:08
Thêm mới một danh sách đoàn viên từ file
Sử dụng file mẫu của chương trình phần mềm để thêm mới một danh sách đoàn viên bao gồm ảnh đoàn viên
02/05/2019 16:49
Xem theo ngày
  • 1
Lượt truy cập: