Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 09:00 30/10/2020 (GMT+7)
Công đoàn chủ động giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ

Ngày 29.10, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Ngọ Duy Hiểu đã ký văn bản số 1170/TLĐ yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội thăm hỏi, trao hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Hải Anh

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Hà Nội thăm hỏi, trao hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ảnh: Hải Anh

Công văn nêu rõ để triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn thực hiện một số nhiệm vụ.

Thứ nhất, tuyên truyền để các cấp Công đoàn, người lao động biết và hiểu rõ nội dung Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg, cụ thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

1/Bổ sung thêm đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ là người lao động trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương.

2/Sửa đổi thời gian hỗ trợ cho người lao động theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1.4.2020 và không quá 3 tháng.

3/Sửa đổi điều kiện hỗ trợ người sử dụng lao động được vay để trả lương ngừng việc cho người lao động là người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm từ 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

4/Sửa đổi quy định về điều kiện để người sử dụng lao động và người lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch. Thời gian được tạm dừng đóng không quá 3 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng.

Thứ hai, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội ở địa phương tuyên truyền, phổ biến cho doanh nghiệp biết về việc được vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động nhằm hỗ trợ người lao động giảm bớt khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Thứ ba, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giám sát: việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động, việc vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động và việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đảm bảo đúng đối tượng và công khai, minh bạch.

https://laodong.vn/cong-doan/cong-doan-chu-dong-giam-sat-viec-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-849891.ldo

HẢI ANH (báo lao động)

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: