Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 02:17 22/09/2023 (GMT+7)
Vào cuộc ngay để đưa nghị quyết vào cuộc sống

Quảng Ninh - Ngay khi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Quảng Ninh lần thứ 14 nhiệm kỳ 2023-2028 được thông qua, các cấp công đoàn tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện ngay để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Vào cuộc ngay để đưa nghị quyết vào cuộc sống
Nhà máy sản xuất tấm sillic của Công ty TNHH Công nghiệp Jinko. Ảnh: Nguyễn Hùng

Những mục tiêu quan trọng

Nghị quyết Đại hội công đoàn Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2028, toàn tỉnh có 280.000 đoàn viên công đoàn; 100% doanh nghiệp có 25 công nhân, lao động trở lên có tổ chức Công đoàn; ít nhất 85% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công nhân lao động và tổ chức Công đoàn..

Ngoài ra, 85% trở lên doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; 85% trở lên số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, giải quyết tranh chấp lao động sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

Nghị quyết Đại hội cũng xác định các khâu đột phá như: Tập trung nguồn lực thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trọng tâm là giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, trọng tâm là chuyển đổi số toàn diện, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn.

Khẩn trương vào cuộc

Với hàng loạt những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp công đoàn cùng với đội ngũ CBCNVCLĐ toàn tỉnh đã sôi nổi bắt tay ngay vào triển khai thực hiện góp phần đảm bảo thành công Nghị quyết Đại hội.

Theo ông Phạm Hoài Ân - Chủ tịch Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh Quảng Ninh, để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong Nghị quyết Đại hội 14, CĐVC tỉnh triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung chỉ đạo CĐCS nắm bắt tình hình đời sống, tư tưởng, việc làm, thu nhập của đoàn viên, NLĐ, nhất là những đơn vị, DN còn khó khăn trong SXKD. Chỉ đạo các CĐCS tham gia xây dựng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả, sát với điều kiện thực tiễn.

Công đoàn trường Đại học Hạ Long là một trong số những Công đoàn cơ sở của CĐVC tỉnh Quảng Ninh. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Hạ Long- cho biết, việc triển khai thực hiện các mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đã được BCH Công đoàn Trường đặc biệt quan tâm, triển khai bằng nhiều hình thức. Cụ thể: Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hoạt động toàn khóa; tổ chức phát động qua các phong trào thi đua, gắn với các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Nhà trường qua các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm là phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn, đổi mới cơ chế hoạt động xã hội của công đoàn theo hướng góp phần đảm bảo quyền an sinh xã hội. Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CB,VC-LĐ, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách có liên quan đến lợi ích của người lao động.

LĐLĐ thị xã Quảng Yên đặt mục tiêu phấn đấu hằng năm, 95% đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nơi có tổ chức công đoàn được phổ biến thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật lao động của Nhà nước, các nghị quyết của công đoàn.

Kết nạp mới 12.000 đoàn viên, số đoàn viên tăng thêm là 10.000. Đến đến hết năm 2028, số đoàn viên thuộc LĐLĐ thị xã quản lý là 25.000 đoàn viên. 90% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật. 80% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc hỗ trợ...

Theo ông Tô Duy Tòng – Chủ tịch LĐLĐ thị xã Quảng Yên - để thực hiện các mục tiêu trên, LĐLĐ Quảng Yên tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, trong đó chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ, với trọng tâm là giám sát thỏa ước lao động tập thể, xây dựng các chế độ chính sách cho đoàn viên, NLĐ. Cùng với đó là đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ CĐCS, nhất là cán bộ CĐ doanh nghiệp ngoài nhà nước.

https://laodong.vn/cong-doan/vao-cuoc-ngay-de-dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song-1244839.ldo

THANH HẰNG (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: