Trang chủChuyên đềTuyên truyền giáo dục - thi đua khen thưởngHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Cập nhật lúc 09:39 19/04/2020 (GMT+7)
Sẽ biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp công đoàn

Ngày 17/4, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải ký ban hành Kế hoạch số 26/KH-TLĐ về tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp công đoàn. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890 – 19/5/2020).

Ảnh: Minh họa

Theo đó, đối với tập thể điển hình tiên tiến được biểu dương là các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở có đủ các điều kiện như: Ban hành chủ trương, chuẩn mực riêng với cách làm sáng tạo, thực chất được tiến hành định kỳ, đã có chuyển biến và hiệu quả nổi trội được đa số công đoàn cấp dưới trực tiếp triển khai thực hiện; định kỳ biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến được học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng bộ, chi bộ xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm; từ năm 2016 đến nay, có ít nhất 01 năm được tặng Bằng khen chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đối với cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương là  cán bộ, đoàn viên công đoàn đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đủ các điều kiện như: tự giác thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do công đoàn phát động; là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị; có việc làm cụ thể thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành các chuẩn mực “Trách nhiệm, sáng tạo, tiết kiệm, hợp tác” trong công nhân; “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong cán bộ, công chức; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” trong viên chức ngành giáo dục; “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử” trong viên chức ngành y tế;  từ năm 2016 đến nay có ít nhất 01 năm được tặng Bằng khen chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ưu tiên xét chọn, khen thưởng đoàn viên công đoàn là công nhân, lao động đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Riêng đối với cán bộ công đoàn, ngoài các tiêu chuẩn nêu trên thì hàng năm có xây dựng kế hoạch của cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có ít nhất 02 năm liên tục được công nhận là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Căn cứ nội dung kế hoạch, mỗi Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương giới thiệu 01 tập thể hoặc 01 cá nhân. Riêng 10 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bắc Ninh, Thanh Hóa và Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam giới thiệu 01 tập thể và 01 cá nhân.

Căn cứ vào số lượng và chất lượng của các tập thể và cá nhân được giới thiệu, Tổng Liên đoàn xét chọn và quyết định số lượng Bằng khen. Ưu tiên những tập thể, cá nhân đã được các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Ban Tuyên giáo tỉnh, thành ủy, Ban cán sự Đảng tặng bằng khen về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức Tọa đàm “Cán bộ công đoàn học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung, tập trung vào 6 phong cách nổi bật nhất, gồm: Phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt.

Thông qua các hoạt động trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp công đoàn gắn với trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước của cán bộ công đoàn các cấp.

 

Ban Tuyên giáo

In
Về đầu
Lượt truy cập: