Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
Cập nhật lúc 02:39 26/09/2018 (GMT+7)
Đại hội Công đoàn Việt Nam: Thảo luận sôi nổi, phát huy nhiều nhất trí tuệ, kiến thức và kinh nghiệm của đại biểu

Ngày 26.9, ngày làm việc thứ ba Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, các đại biểu tiến hành thảo luận tại 12 trung tâm về những chủ đề trọng tâm trong hoạt động công đoàn.

Việc chia 12 trung tâm thảo luận nhằm phát huy nhiều nhất trí tuệ, kiến thức và kinh nghiệm của đại biểu trong việc đóng góp ý kiến một cách cụ thể, sâu sắc, khoa học vào các Báo cáo và cho ý kiến sâu vào cácchuyên đề; đánh giá đúng thực trạng, tình hình, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, biện pháp khả thi để các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại biểu Đại hội tham gia 12 trung tâm thảo luận gồm: Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm; Đổi mới phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động theo hướng thiết thực hiệu quả; Phát triển đa dạng, hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn; Công đoàn tham gia xây dựng, giám sát  việc thực hiện và phản biện chính sách, pháp luật; Nâng cao hiệu quả thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Giải pháp cải cách hành chính trong tổ chức Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công và phong trào nữ công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới; Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; Giải pháp xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới; Công đoàn Việt Nam và việc làm của người lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Phó Chủ tịch TLĐ Trần Thanh Hải cho biết: Qua 3 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã hoàn thành chương trình đề ra trên tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã nhận được 168 văn bản đăng ký tham luận, phát biểu tại Đại hội, trong đó, đã có 10 ý kiến phát biểu tại hội trường, có 143 ý kiến phát biểu tại 12 Trung tâm thảo luận và 12 ý kiến phát biểu tại Diễn đàn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ, đối thoại với đại biểu Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”. Nhìn chung, không khí thảo luận sôi nổi; tinh thần thảo luận thẳng thắn, dân chủ, khách quan; nội dung các ý kiến phong phú, tâm huyết, thể hiện trách nhiệm cao của các đại biểu dự Đại hội. Các ý kiến thảo luận đã phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung một số nội dung, giải pháp quan trọng nhằm góp phần tiếp tục xây dựng “tổ chức Công đoàn Việt Nam mãi mãi xứng đáng là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước ta; đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động không ngừng lớn mạnh”.

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: