Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 02:25 11/04/2024 (GMT+7)
2 bảng lương của cán bộ, công chức sẽ không còn lương cơ sở

Bảng lương mới của cán bộ, công chức, viên chức được thiết kế dựa trên yếu tố sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới. Vậy 2 bảng lương nào sẽ không còn lương cơ sở?

Từ ngày 1.7.2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Theo đó, bảng lương được thiết kế dựa trên các yếu tố: Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Tại Nghị quyết 27-NQ/TW thống nhất khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Theo đó, 5 bảng lương mới được áp dụng đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 bao gồm:

Bảng lương 1

Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

Bảng lương 2

Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Như vậy, 2 bảng lương mới của cán bộ, công chức là bảng lương chức vụ và bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ bãi bỏ lương cơ sở.

Ngoài ra, Nghị quyết 27-NQ/TW đã thống nhất xây dựng các bảng lương trên dựa trên cơ cấu mới được thiết kế gồm: Lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương. Các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương. Tiền thưởng: quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Trước cải cách tiền lương 2024, bảng lương công chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương.

Trong đó, mức lương cơ sở hiện hành là 1,8 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP. Hệ số lương công chức được áp dụng theo Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (bao gồm cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phường, thị trấn) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

https://laodong.vn/cong-doan/2-bang-luong-cua-can-bo-cong-chuc-se-khong-con-luong-co-so-1326101.ldo

MINH HƯƠNG (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: