Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 02:28 23/11/2022 (GMT+7)
Bảng lương công chức hành chính năm 2023

Khi lương cơ sở thay đổi thì bảng lương 2023 của công chức chuyên ngành hành chính cũng thay đổi.

Bảng lương công chức hành chính năm 2023
Lương công chức hành chính sẽ tương ứng với các ngạch công chức. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.

Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định về ngạch của công chức chuyên ngành hành chính như sau:

- Chuyên viên cao cấp (Mã số: 01.001)

- Chuyên viên chính (Mã số: 01.002)

- Chuyên viên (Mã số: 01.003)

- Cán sự (Mã số 01.004)

- Nhân viên (Mã số 01.005)

Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định các ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư 2/2021/TT-BNV áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

- Ngạch Chuyên viên cao cấp (mã số 01.001) áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;

- Ngạch Chuyên viên chính (mã số 01.002) áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;

- Ngạch Chuyên viên (mã số 01.003) áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

- Ngạch Cán sự (mã số 01.004) áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;

- Ngạch Nhân viên (mã số 01.005) áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Bảng lương chuyên viên cao cấp

Ảnh: Chụp màn hình.
Ảnh: Chụp màn hình.

Bảng lương chuyên viên chính

Ảnh: Chụp màn hình.
Ảnh: Chụp màn hình.

Bảng lương chuyên viên

Ảnh: Chụp màn hình.
Ảnh: Chụp màn hình.

Bảng lương cán sự

 
 Ảnh: Chụp màn hình.

Bảng lương nhân viên

Ảnh: Chụp màn hình.

Ảnh: Chụp màn hình.

https://laodong.vn/ban-doc/bang-luong-cong-chuc-hanh-chinh-nam-2023-1119512.ldo

QUỲNH CHI (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Lượt truy cập: