Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 09:19 05/06/2023 (GMT+7)
Có 2 sổ bảo hiểm xã hội tính trợ cấp thất nghiệp thế nào

Bạn đọc hỏi: Từ năm 2010 đến năm 2014 tôi làm việc tại 3, 4 công ty, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại 3, 4 đơn vị khác nhau, được cấp ít nhất từ 2 sổ bảo hiểm xã hội (2 số sổ bảo hiểm xã hội). Từ năm 2014 đến nay tôi tiếp tục làm việc, đóng và được cấp sổ bảo hiểm xã hội mới, vậy tôi làm thế nào để hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Có 2 sổ bảo hiểm xã hội tính trợ cấp thất nghiệp thế nào
Có 2 sổ bảo hiểm, người lao động cần gộp sổ bảo hiểm xã hội trước khi tính trợ cấp thất nghiệp. Ảnh minh hoạ: Hà Anh.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 18, Khoản 1 Điều 96 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Khoản 3 Điều 41; Khoản 1, Khoản 2 Điều 45, Điều 53 Luật Việc làm năm 2013; hướng dẫn tại Điểm b Tiết 1.1 Khoản 1 Điều 27; Khoản 2 Điều 29 Văn bản hợp nhất số 922/VBHN bảo hiểm xã hội ngày 5.4.2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

- Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp sổ bảo hiểm xã hội duy nhất để theo dõi việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Trường hợp người lao động có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên thì phải thực hiện gộp sổ bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, từ năm 2010 đến năm 2014 bạn đọc làm việc tại 3, 4 công ty, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại 3, 4 đơn vị khác nhau, được cấp ít nhất từ 2 sổ bảo hiểm xã hội (2 số sổ bảo hiểm xã hội).

Từ năm 2014 đến nay bạn tiếp tục làm việc, đóng và được cấp sổ bảo hiểm xã hội mới, thì liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để được gộp sổ bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn tính thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật (nếu có) để tính hưởng trợ cấp thất nghiệp.

https://laodong.vn/ban-doc/co-2-so-bao-hiem-xa-hoi-tinh-tro-cap-that-nghiep-the-nao-1200743.ldo

PHƯƠNG MINH (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: