Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 08:10 13/09/2023 (GMT+7)
Tiền lương, bảo hiểm xã hội khi tạm hoãn hợp đồng lao động

Bạn đọc Minh An (Thái Bình) hỏi: Khi tạm hoãn hợp đồng lao động thì người lao động có được hưởng tiền lương và đóng bảo hiểm xã hội hay không?

Tiền lương, bảo hiểm xã hội khi tạm hoãn hợp đồng lao động
Ảnh minh họa: Quế Chi

Khoản 2 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tạm hoãn hợp đồng lao động:

2. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

Như vậy, nếu người lao động và doanh nghiệp không có thỏa thuận khác thì trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động sẽ không được nhận lương.

Về vấn đề bảo hiểm xã hội khi tạm hoãn hợp đồng lao động, Khoản 4 Điều 42 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định như sau:

Điều 42. Quản lý đối tượng

4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, nếu thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động mà người lao động không có thỏa thuận hưởng lương với doanh nghiệp thì doanh nghiẹp sẽ không đóng bảo hiểm xã hội cho ngườilao động trong thời gian tạm hoãn và thời gian này cũng không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

https://laodong.vn/cong-doan/tien-luong-bao-hiem-xa-hoi-khi-tam-hoan-hop-dong-lao-dong-1240663.ldo

QUẾ CHI (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: