Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 04:38 19/05/2024 (GMT+7)
Từ 1.7, lương mới của đối tượng nào sẽ bãi bỏ khoản chi ngoài lương?

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sẽ bị bãi bỏ từ 1.7.2024.

Ngày 19.5, theo thông tin từ Bộ Nội vụ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024.

Về thực hiện chính sách tiền lương, Quốc hội quyết nghị từ ngày 1.7.2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về nội dung quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, coi đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương. Trong đó cũng đã đề cập rõ về việc:

Bãi bỏ các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước như: Tiền bồi dưỡng họp; tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo...

Thực hiện khoán quỹ lương gắn với mục tiêu tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị. Mở rộng cơ chế khoán kinh phí gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Không gắn mức lương của cán bộ, công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương. Nghiên cứu quy định khoán các chế độ ngoài lương (xe ô tô, điện thoại...).

Chỉ ban hành các chính sách, chế độ mới khi đã bố trí, cân đối được nguồn lực thực hiện.

Như vậy, theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 sắp tới khi thực hiện cải cách tiền lương cũng sẽ bãi bỏ khoản chi ngoài lương của đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

https://laodong.vn/ban-doc/tu-17-luong-moi-cua-doi-tuong-nao-se-bai-bo-khoan-chi-ngoai-luong-1341959.ldo

HẠNH AN (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Lượt truy cập: