Trang chủTư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Cập nhật lúc 10:31 08/12/2023 (GMT+7)
Người vận chuyển hàng hoá nguy hiểm cần đáp ứng yêu cầu gì?

Bạn đọc có email haidangxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người và phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng đường bộ cần đáp ứng các yêu cầu gì?

Người vận chuyển hàng hoá nguy hiểm cần đáp ứng yêu cầu gì?
Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm phải được tập huấn và được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn theo quy định. Ảnh: Thành An

Luật gia Đào Thị Hằng, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 8 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa quy định về yêu cầu đối với người tham gia vận chuyển hàng hoá nguy hiểm như sau:

1. Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm phải được tập huấn và được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn theo quy định.

2. Người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm phải được tập huấn và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn về loại hàng hoá nguy hiểm do mình áp tải, xếp, dỡ hoặc lưu kho bãi theo quy định.

Điều 9 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa quy định về yêu cầu đối với phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm như sau:

1. Phương tiện vận chuyển phải đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. Thiết bị chuyên dùng của phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc theo quy định của bộ quản lý chuyên ngành.

2. Phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm phải dán biểu trưng hàng hóa nguy hiểm. Nếu trên một phương tiện có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên và phía sau của phương tiện.

3. Phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm, sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm nếu không tiếp tục vận tải loại hàng hóa đó thì phải được làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm. Việc làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện được thực hiện theo quy trình và ở nơi quy định.

Như vậy, người tham gia vận chuyển hàng hoá nguy hiểm và phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng đường bộ phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định được trích dẫn ở trên.

https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/nguoi-van-chuyen-hang-hoa-nguy-hiem-can-dap-ung-yeu-cau-gi-1275870.ldo

ĐÀO HẰNG (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: