Trang chủTư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Cập nhật lúc 10:47 08/12/2023 (GMT+7)
Trường hợp công chức cấp xã hoàn thành nhiệm vụ vẫn có thể bị tinh giản biên chế

Công chức cấp xã dù xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ vẫn có thể bị tinh giản biên chế nếu thuộc trường hợp quy định thuộc Khoản 1, Điều 2 Nghị định 29/2023/NĐ-CP.

Trường hợp công chức cấp xã hoàn thành nhiệm vụ vẫn có thể bị tinh giản biên chế
Ảnh minh họa: Quế Chi

Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với công chức cấp xã được quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 29/2023/NĐ-CP như sau:

Đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế

1. Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

...

d) Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc được cơ quan bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

đ) Có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức có 1 năm xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp; trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý;

...

Như vậy, theo quy định, công chức cấp xã xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ vẫn có thể bị tinh giản biên chế nếu thuộc trường hợp sau:

- Có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, công chức cấp xã có 1 năm xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

- Trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

https://laodong.vn/ban-doc/truong-hop-cong-chuc-cap-xa-hoan-thanh-nhiem-vu-van-co-the-bi-tinh-gian-bien-che-1277028.ldo

QUẾ CHI (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: