Tuyên truyền giáo dục
Cập nhật lúc 03:03 24/08/2023 (GMT+7)
Ban Chỉ đạo Trung ương kiểm tra việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2023 tại tỉnh Bắc Giang

Chiều ngày 23/8/2023, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện phong trào tại tỉnh Bắc Giang.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bắc Giang, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện Phong trào năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, đại diện Ban Chỉ đạo tỉnh cho biết tỉnh Bắc Giang là một tỉnh miền núi thuộc khu vực Đông Bắc với diện tích tự nhiên 3.895 km², dân số trên 02 triệu người. Tỉnh có 09 đơn vị hành chính cấp huyện và 01 thành phố; có 209 xã, phường, thị trấn và 2.128 thôn, tổ dân phố. Với tiềm năng, lợi thế của mình, trong thời gian qua tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh trong nhóm các tỉnh có tăng trưởng cao nhất của cả nước, lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở có nhiều tiến bộ góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giúp mỗi người dân có điều kiện nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống, mang lại diện mạo, không gian sống giàu giá trị văn hóa, văn minh, tiến bộ trong các khu dân cư từ thành thị cho tới nông thôn.

Cụ thể, về xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, 100% khu dân cư có hương ước, quy ước được cơ quan có thẩm quyền công nhận và tổ chức thực hiện hiệu quả; 100% cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; có 1.114 tập thể và 1.950 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động văn hoá, văn nghệ ở khu dân cư hoạt động vui tươi, sôi nổi với 2.662 câu lạc bộ và đội văn nghệ quần chúng. Năm 2022, toàn tỉnh Bắc Giang tổ chức 124 giải thể dục thể thao cấp huyện, thành phố, ngành; 1.792 giải cấp phường, xã, thị trấn; toàn tỉnh có 55.600 gia đình thể thao, 3.271 câu lạc bộ thể thao, số người tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 36%. Cũng trong năm 2022, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 82% tổng số xã được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”. Chiếm tới 91,9% số hộ gia đình trên toàn tỉnh được công nhận đạt danh hiệu văn hoá, 86,5% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, có 96,4% số gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá và 96,4% khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hoá.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra đã cùng với Ban chỉ đạo tỉnh trao đổi, làm rõ hơn một số nội dung về những kết quả nổi bật, mô hình, cách làm sáng tạo ở mỗi địa phương; sự quan tâm vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể; các cơ chế chính sách hỗ trợ trong triển khai, xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao, đặc biệt là thiết chế văn hoá cho công nhân lao động.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng đoàn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”: Công tác chỉ đạo được cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, bài bản; công tác tuyên truyền được thực hiện phong phú, sinh động với nhiều hình thức, sản phẩm đa dạng; Việc xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh thực hiện đồng bộ từ gia đình đến cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, không gian mạng…; thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, cưới hỏi, đám tang; công tác bảo tồn phát huy các giá trị vật thể, phi vật thể, các thiết chế văn hoá được coi trọng; phong trào xây dựng gia đình văn hoá, thôn, tổ dân phố văn hoá được quan tâm toàn diện; xây dựng các mô hình điển hình trong phong trào văn hoá… Lợi ích mang lại từ các kết quả trên là các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có cơ hội, điều kiện để sáng tạo và thụ hưởng môi trường văn hoá.

Kết quả đạt được nhờ vào Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Bắc Giang đã thực hiện nghiêm túc, bài bản từ công tác tham mưu, chỉ đạo cho tới kiện toàn và luôn phát huy tốt vai trò của từng thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.            Đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh trong thời gian tới Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh Bắc Giang cần khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ trong các tháng còn lại và các năm tiếp theo cũng như tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống về vai trò của văn hoá, xây dựng Bắc Giang thành một địa phương điển hình về văn hoá trong cả nước; tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa cho phát triển văn hoá, cả từ nguồn ngân sách của tỉnh cũng như nguồn lực xã hội hoá trong nhân dân; ngăn chặn đẩy lùi văn hoá ngoại lai, tiếp thu có chọn lọc giá trị văn hoá của các địa phương trong quá trình giao thoa văn hoá; tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, người lao động, tạo điều kiện cho các công nhân ngoại tỉnh được tiếp cận các thiết chế văn hoá trong khu dân cư.

Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang bày tỏ cảm ơn Đoàn kiểm tra đã tích cực làm việc, nhận xét, đánh giá và động viên phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của tỉnh, đồng thời sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo.

 “Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, nâng cao nhận thức về vai trò của văn hoá trong cấp uỷ chính quyền, đoàn thể, nhân dân; tiếp tục đầu tư cho phát triển văn hoá; quan tâm làm tốt hơn nữa để nâng cao đời sống của công nhân lao động, điều này sẽ góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, hấp dẫn, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà” -  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho hay.

Đội văn nghệ người cao tuổi thôn Bờ Lở, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn kiểm tra.

Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra đã đi thăm mô hình nông thôn mới tại xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang. Đây là một trong những địa phương tiêu biểu của tỉnh trong thực hiện Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đồng bộ, hiệu quả. Cấp uỷ, chính quyền và đoàn thể, nhân dân trong xã rất coi trọng việc xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp. Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, các quy định về xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá… Theo số liệu thống kê năm 2022, toàn xã có tới 95,9% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 6/8 thôn trong xã đạt danh hiệu Làng văn hoá, xây dựng thành công mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, 5/6 thôn đạt danh hiệu Làng văn hoá “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”. Phong trào văn hoá, văn nghệ thể thao quần chúng hết sức sôi nổi, xã có sân trung tâm văn hoá – thể thao với diện tích 9.000m2, là nơi tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, các giải thể thao cấp xã, các hoạt động vui chơi, giải trí... Ngoài ra 100% các thôn đều có nhà văn hoá, sân thể thao riêng, trang bị đầy đủ thiết bị âm thanh, dụng cụ thể dục đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn nghệ, tập luyện thể thao của bà con trong thôn. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao đạt 47%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 41%.

PHƯƠNG LINH

In
Về đầu
Lượt truy cập: