Tuyên truyền giáo dục
Cập nhật lúc 02:52 24/08/2023 (GMT+7)
Tiêu biểu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại tỉnh Bắc Ninh

Sáng ngày 22/8/2023, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, làm Trưởng đoàn đến kiểm tra việc thực hiện phong trào tại tỉnh Bắc Ninh.

Làm việc với Đoàn Kiểm tra có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

               Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị về kết quả triển khai thực hiện "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, đại diện Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh Bắc Ninh cho biết tỉnh luôn quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản, quy định, hướng dẫn của BCĐ Trung ương; tích cực tham mưu ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hoá nội dung, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào gắn với cuộc vận động "Xây dựng Nông thôn mới và Đô thị văn minh" phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đến ngày 15-8, toàn tỉnh có 319.755/332.135 hộ đăng ký xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa; 730/730 thôn, làng, khu phố đăng ký danh hiệu Khu dân cư văn hóa; 912/946 cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hóa; 100% thôn, làng, khu phố hoàn thiện xây dựng hương ước, quy ước và định kỳ rà soát bổ sung, sửa đổi hàng năm. Toàn tỉnh đăng ký xây dựng 72 mô hình điểm Khu dân cư văn hóa tiêu biểu tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các đám cưới cơ bản thực hiện theo đúng quy định, không làm cỗ mời khách tràn lan, phô trương, hình thức, lãng phí. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 64,4% đám tang thực hiện hỏa táng, điện táng. Công tác chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội trong tình hình mới luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh, đảm bảo phù hợp với các quy định phòng chống dịch Covid-19. Việc đốt vàng mã tại di tích đã giảm nhiều so với năm trước…

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được triển khai sâu rộng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; phát huy truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; tạo sự chuyển biến cơ bản trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị; xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; quy tụ và xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh từng bước được nâng lên.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra và Ban chỉ đạo tỉnh đã cùng nhau trao đổi, làm rõ nét một số nội dung về kết quả và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là những chính sách, chế độ hỗ trợ đặc thù của tỉnh nhằm động viên, khuyến khích, phát triển phong trào, việc quan tâm đến đời sống văn hóa của công nhân tại các khu dân cư; công tác giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng nông thôn mới; thực trạng bảo tồn, phát huy di sản văn hóa...

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng đoàn.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Ngọ Duy Hiểu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”: Công tác chỉ đạo được thực hiện bài bản và tập trung, hướng mạnh về cơ sở, quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đầu tư nguồn lực ngân sách cho phát triển lĩnh vực văn hoá; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong cưới hỏi, đám tang; đời sống văn hoá của các tầng lớp nhân dân tiếp tục được nâng cao; Ban Chỉ đạo phong trào hoạt động tốt, thường xuyên kiện toàn, giữa các thành viên Ban Chỉ đạo có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả.

Thời gian tới, đồng chí Trưởng đoàn đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, các quy định hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn liền với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá các cấp, đặc biệt là xây dựng các thiết chế văn hoá dành cho công nhân lao động; tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa; xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường; có giải pháp cho việc tiếp nhận, chọn lọc những giá trị văn hóa ngoại lai...

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, tỉnh xác định xây dựng và phát triển văn hoá là quan điểm xuyên suốt là nhiệm vụ thường xuyên vừa là mục tiêu, là động lực nội sinh cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng bày tỏ trân trọng những ý kiến đóng góp thiết thực của Đoàn kiểm tra và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương đối với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bắc Ninh, đề nghị xem xét tháo gỡ khó khăn, những kiến nghị, đề xuất của Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh. Đồng chí giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đi thực tế cơ sở tại Khu Công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, thăm và tìm hiểu đời sống công nhân lao động tại Công ty TNHH Funning Precision Component thuộc Tập đoàn Hồng Hải Foxconn.

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Lãnh đạo Công ty TNHH Funing Precision Component.

Thăm khu nhà ăn cho công nhân.

Khu kí túc xá công nhân.

Siêu thị trong khuôn viên nhà máy, phục vụ nhu cầu của công nhân lao động. 

PHƯƠNG LINH

In
Về đầu
Lượt truy cập: