Trang chủChuyên đềTuyên truyền giáo dục - thi đua khen thưởng
Tuyên truyền giáo dục - thi đua khen thưởng
Cập nhật lúc 09:54 16/05/2023 (GMT+7)
Tôn vinh 133 điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 14.5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn cảnh hội nghị

Sáng ngày 14/5/2023 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Hà Tất Thắng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương…; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành đoàn thể, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo một số địa phương, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; đại diện lãnh đạo một số Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước, lãnh đạo một số doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị 

Quán triệt sâu sắc Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quý IV năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 37/HD-TLĐ, Kế hoạch số 154/KH-TLĐ triển khai, thực hiện tới các cấp công đoàn và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 100% LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã xây dựng kế hoạch, chương trình nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị cũng như tổ chức học tập, quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề từng năm gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp công đoàn.

Có 58 tập thể, 75 cá nhân điển hình tiên tiến được trao Bằng khen trong dịp này

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp công đoàn cụ thể hóa trong từng hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, trong phát động các phong trào thi đua, trong xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh. Các chương trình “Phúc lợi đoàn viên công đoàn và người lao động”, "Tết Sum vầy", “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”đã trở thành hoạt động thiết thực mang đậm dấu ấn của tổ chức Công đoàn. Chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn thực hiện tốt hơn, thiết thực, hiệu quả hơn. Cán bộ chủ chốt của các cấp công đoàn thực hiện “nêu gương” với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “nói đi đôi với làm”, đoàn kết, kết hợp giữa “xây” và “chống”.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Bằng khen cho các điển hình xuất sắc

Giai đoạn 2021 - 2022, các cấp công đoàn đã tuyên truyền, vận động 7.256 lượt tập thể và 812.800 lượt cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác với 966.500 việc làm cụ thể, xây dựng 2.989 mô hình hay, cách làm tốt. Các cấp công đoàn đã biểu dương, khen thưởng 14.158 tập thể, cá nhân. Tổng Liên đoàn đã lựa chọn biểu dương và trao tặng Bằng khen cho 58 tập thể, 75 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tỷ lệ nữ được khen thưởng chiếm 40%; người cao tuổi nhất 64 tuổi (sinh 1964), người trẻ tuổi nhất 32 tuổi (sinh 1991).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương thành tích xuất sắc của 58 tập thể, 75 cá nhân được tuyên dương. Đồng chí khẳng định: “Các đồng chí là những đóa hoa đẹp nhất trong rừng hoa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần nêu gương, trở thành nhân tố lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động, như lời dạy của Bác: “muốn người ta theo mình thì phải làm gương trước”,“một tấm gương sáng bằng hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền” - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tổ chức Công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, trong đó, xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động. Thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa từ “học tập” sang “làm theo” Bác, làm cho việc học tập, làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Trước khi tham dự Hội nghị, Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Công đoàn, công chức, viên chức, lao động đã làm lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng:

I. Tập thể: 58 Tập thể được khen thưởng  

- Cấp tỉnh, ngành: 5 đơn vị, chiếm 8,6%.

- Cấp quận, huyện: 14 đơn vị, chiếm 24,2%, (trong đó: 7 đơn vị hành chính, 4 đơn vị kinh doanh, 2 đơn vị sự nghiệp, 1 đơn vị lực lượng vũ trang).

- Cấp công đoàn cơ sở: 39 đơn vị, chiếm 67,2%, (trong đó: 20 đơn vị kinh doanh, 16 đơn vị sự nghiệp, 3 đơn vị hành chính).

(Có 23/58 doanh nghiệp, trong đó: Số doanh nghiệp nhà nước: 15 đơn vị.  Số doanh nghiệp ngoài nhà nước: 8 đơn vị).

II. Cá nhân: Có 75 cá nhân được biểu dương khen thưởng, trong đó:

1. Về giới tính: Có 30 cá nhân Nữ (chiếm 40%), 47 cá nhân Nam (chiếm 60%).

2. Về độ tuổi: Độ tuổi trung bình của các cá nhân được biểu dương khen thưởng là 44,5 tuổi, trong đó trẻ tuổi nhất sinh năm 1991 (32 tuổi, có 01 người), lớn tuổi nhất sinh năm 1959 (64 tuổi, có 01 người).

3. Về dân tộc, có 74 người là dân tộc Kinh, 01 người là dân tộc H’Mông.

4. Không có Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang.

5. Về thành phần:

- Cán bộ công đoàn chuyên trách 24 người chiếm 33%.

- Cán bộ quản lý, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn: 21 người chiếm 29% (Phó trưởng phòng, Hiệu trưởng, Phó giám đốc, Phó Tổng Giám đốc...),

- Đoàn viên công đoàn, người lao động chiếm 38%, trong đó: công nhân 03 người, chiếm 4%; nhân viên 05 người, chiếm 7%; giáo viên 10 người, chiếm 13%; bác sỹ, nhân viên y tế 08 người, chiếm 11%; Công chức, viên chức 02 người, chiếm 3%).

Cá nhân được biểu dương, khen thưởng làm việc tại:

+ Cơ quan hành chính sự nghiệp có 30 người, chiếm 40%.

+ Doanh nghiệp có 25 người, chiếm 33,33%.

+ Trường học, cơ sở giáo dục có 10 người, chiếm 13,33%.

+ Bệnh viện, cơ sở y tế có 08 người, chiếm 10,67%.

+ Lực lượng vũ trang có 02 người, chiếm 2,67%.

B.T.G

In
Về đầu
Lượt truy cập: