Trang chủ Tra cứu văn bản
Tra cứu văn bản
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”
Thuộc tính văn bản
Ký hiệu 02/CTr-BCH
Ngày ban hành 20/07/2021
Loại văn bản Chương trình
Cơ quan ban hành BCH-TLĐLĐVN
Người ký Nguyễn Đình Khang
Trích yếu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”
Tệp đính kèm 20_07-CHTR%20NQ02.docx 20_07-PHU%20LUC%20CTR%20H%C4%90%20NQ02.docx
Lượt truy cập: