Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Cách làm hay từ cơ sở
Cách làm hay từ cơ sở
Cập nhật lúc 04:26 06/11/2023 (GMT+7)
Tổ chức tuyên truyền ngay tại phân xưởng vào giờ nghỉ giữa ca

CĐ ngành Dệt may Hà Nội hiện chỉ đạo hoạt động 64 CĐCS với 17.212 CNLĐ. Do đặc thù của lĩnh vực sản xuất, số lượng lao động nữ là 15.050 người (chiếm tỉ lệ 87,4% tổng số CNLĐ), tỉ lệ nữ đoàn viên CĐ là 13.189 người (chiếm 88% tổng số lao động nữ).

Bình quân tuổi đời chị em còn trẻ, phần lớn đang trong độ tuổi sinh sản; trình độ học vấn và hiểu biết pháp luật chưa cao, kỹ năng và kiến thức xã hội cũng còn nhiều hạn chế. Mặt khác, Dệt may là một ngành sản xuất thời vụ, CNLĐ thường xuyên phải làm việc tăng ca, thêm giờ, đơn giá sản phẩm thấp, không ổn định, phụ thuộc vào đơn hàng… Với những yếu tố này, để đảm bảo chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho chị em, CĐ ngành Dệt may Hà Nội không chỉ đổi mới trong phương pháp hoạt động mà còn cụ thể hoá từng nội dung trong đổi mới.

Đầu tiên, CĐ ngành tập trung lựa chọn các nội dung tuyên truyền thiết thực, phù hợp với lao động nữ nhằm tạo sự quan tâm của cả NLĐ và sự ủng hộ của doanh nghiệp. Nội dung được lựa chọn với từng lĩnh vực cụ thể, như tuyên truyền, tư vấn pháp luật; tuyên truyền về giới; tuyên truyền kiến thức dân số - kế hoạch hoá gia đình.

Ở mỗi nội dung lớn, CĐ ngành lại lựa chọn nội dung cụ thể, ví dụ đối với tuyên truyền, tư vấn pháp luật thì tập trung tuyên truyền về trách nhiệm vật chất và kỷ luật lao động để nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy lao động của CNLĐ. Tuyên truyền về Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ, tuyên truyền các chế độ chính sách pháp luật đối với lao động nữ… để giúp nữ đoàn viên và CNLĐ hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình.

Bên cạnh đó, CĐ ngành vận động, thuyết phục người sử dụng lao động bố trí, tạo điều kiện cho CNLĐ được nghe tuyên truyền mà không ảnh hưởng tới sản xuất, như tranh thủ tổ chức tuyên truyền ngay tại các phân xưởng vào giờ nghỉ giữa ca hoặc cho CNLĐ nghỉ sớm 30 phút để tổ chức nghe tuyên truyền vào cuối ngày làm việc…

Sử dụng nguồn kinh phí của CĐ ngành kết hợp với kinh phí của CĐCS để hỗ trợ thêm cơ chế cho CNLĐ nghe tuyên truyền vào ngày nghỉ hoặc ngoài giờ làm việc, đồng thời tranh thủ các nguồn kinh phí hỗ trợ của LĐLĐ thành phố, phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ NLĐ CĐ Hà Nội. CĐ ngành cũng linh hoạt trong việc tổ chức tuyên truyền cho CĐCS, có thể giao quyền chủ động cho BCH CĐCS sắp xếp, đề xuất thời gian, địa điểm tổ chức, ưu tiên cho thời gian sản xuất và tránh ảnh hưởng tới quyền lợi của CNLĐ.

Như vậy, một trong những yếu tố quan trọng với CĐ cơ sở là xây dựng kế hoạch, lựa chọn thời điểm tổ chức tuyên truyền phù hợp với điều kiện và kế hoạch sản xuất thực tế của doanh nghiệp.

https://laodong.vn/cong-doan/to-chuc-tuyen-truyen-ngay-tai-phan-xuong-vao-gio-nghi-giua-ca-1263426.ldo

LINH NGUYÊN (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: