Trang chủChỉ đạo của TLĐ
Chỉ đạo của TLĐ
Cập nhật lúc 08:04 11/11/2022 (GMT+7)
Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ dựng tài liệu video bài giảng

Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ dựng tài liệu video bài giảng: Video hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành, quản lý báo cáo số liệu hoạt động công đoàn, làm phiên bản ảnh chữ ký để ký số văn bản

Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ dựng tài liệu video bài giảng: Video hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành, quản lý báo cáo số liệu hoạt động công đoàn, làm phiên bản ảnh chữ ký để ký số văn bản. Nội dung cụ thể file đính kèm

Thư mời chào giá

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: