Trang chủCông nhân 360
Công nhân 360
Cập nhật lúc 04:04 04/04/2020 (GMT+7)
Quyền lợi của người có thẻ BHYT khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế

Nhằm đảm bảo tốt nhất công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho người có thẻ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn về việc đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ Bảo hiểm y tế khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị COVID-19.

Quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế. Ảnh BHXHVN

Quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế. Ảnh BHXHVN

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận được báo cáo của Bảo hiểm xã hội một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xin ý kiến về việc đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ Bảo hiểm y tế trong thời gian một số cơ sở khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn bị cách ly y tế hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị các trường hợp mắc/nghi mắc COVID-19.

Nhằm đảm bảo tốt nhất công tác khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho người có thẻ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn về việc đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ Bảo hiểm y tế khi cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị COVID-19.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện phối hợp với Sở Y tế kịp thời hướng dẫn việc tổ chức khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế khi có cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn bị cách ly y tế hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị các trường hợp mắc/nghi mắc COVID-19.

Trường hợp các cơ sở khám chữa bệnh nêu trên là bệnh viện tuyến Trung ương hoặc tuyến tỉnh, người có thẻ Bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở đó được lựa chọn khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tương đương hoặc cơ sở khám chữa bệnh tuyến thấp hơn tuyến đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên cùng địa bàn tỉnh và được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí như khám chữa bệnh đúng tuyến.

Người bệnh Bảo hiểm y tế đang trong thời gian cách ly tại các cơ sở y tế nêu trên mà mắc các bệnh khác phải khám và điều trị hoặc đang điều trị bệnh khác mà bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do cơ sở khám chữa bệnh bị cách ly y tế được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, kể từ ngày cơ sở khám chữa bệnh có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc cách ly y tế hoặc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị các trường hợp mắc/nghi mắc COVID-19.

Đề nghị cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bị cách ly y tế hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị các trường hợp mắc/nghi mắc COVID-19 cập nhật dữ liệu chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định Bảo hiểm y tế ngay sau khi người bệnh xuất viện theo đúng các quy định hiện hành để phục vụ công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

https://laodong.vn/cong-doan/quyen-loi-cua-nguoi-co-the-bhyt-khi-co-so-kham-chua-benh-bi-cach-ly-y-te-795758.ldo

ANH THƯ (báo lao động)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: