Trang chủCông nhân 360Đời sống Công nhân
Đời sống Công nhân
Cập nhật lúc 10:24 20/09/2023 (GMT+7)
Làm việc trong thời gian bao lâu công chức được xếp lên 1 bậc lương?

Bạn đọc Thanh Nga hỏi: Làm việc trong thời gian bao lâu công chức được xếp lên 1 bậc lương?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định chi tiết về tuyển dụng và nâng ngạch công chức ngày của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức thì việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng thực hiện như sau:

Trường hợp đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định được bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở xuống thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định xếp ngạch, bậc lương theo thẩm quyền và theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thì:

Khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp Nhà nước.

Theo Điểm c, Khoản 3, Mục II, Thông tư số 79/2005/TT-BNV, trường hợp công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ, thì cơ quan tiếp tục trả lương (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau).

Đối với người trúng tuyển công chức ngạch chuyên viên hoặc tương đương, việc xếp lương như sau:

Có thời gian làm những công việc của ngạch công chức cần tuyển, đủ tròn 12 tháng thì được xếp vào bậc 1, sau đó cứ sau 36 tháng thì được tính xếp lên 1 bậc lương.

Thời điểm hưởng lương tính từ ngày được tuyển dụng; Thời gian xét nâng bậc lương lần sau tính từ thời điểm xếp bậc lương được hưởng.

Như vậy, công chức có thời gian làm những công việc của ngạch công chức cần tuyển, đủ tròn 12 tháng thì được xếp vào bậc 1, sau đó cứ sau 36 tháng thì được tính xếp lên 1 bậc lương.

Cũng lưu ý, trường hợp người trúng tuyển, trước khi làm lao động hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế được giao, đã có bằng chuyên môn, nghiệp vụ của trình độ đại học, hưởng lương theo Bảng lương công chức ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã làm những công việc của ngạch công chức được tuyển dụng có thời gian bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với ngạch công chức cần tuyển, thì được xem xét để bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương.

https://laodong.vn/ban-doc/lam-viec-trong-thoi-gian-bao-lau-cong-chuc-duoc-xep-len-1-bac-luong-1242998.ldo

MINH HƯƠNG (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: