Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 05:13 22/09/2023 (GMT+7)
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác nữ công trong tình hình mới

(LĐTĐ) Với đặc thù ngành Giáo dục có tỷ lệ nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) chiếm gần 80%, thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tập trung đổi mới công tác nữ công; lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp để tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và huy động được đông đảo nữ CBGVNV tham gia.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam cho biết, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội hiện quản lý 193 CĐCS (129 đơn vị công lập và 64 đơn vị ngoài công lập) với 11.930 đoàn viên (trong đó có 9.186 đoàn viên nữ). Năm học 2022 - 2023, các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn ngành cơ bản được triển khai thực hiện hiệu quả.

Theo đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động; nắm chắc tình hình, có nhiều giải pháp thiết thực, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch công tác. Hoạt động công đoàn linh hoạt, kịp thời và phù hợp. Đời sống vật chất, tinh thần của CBGVNV được quan tâm, chăm lo và cải thiện hơn; nhất là việc động viên, hỗ trợ cho các nhà trường và nhà giáo khó khăn được thực hiện kịp thời. Nền nếp, kỷ cương trong các đơn vị, trường học được tăng cường. CBGVNV có ý thức, trách nhiệm cao hơn trong xây dựng các tập thể nhà trường vững mạnh, dân chủ, đoàn kết và đổi mới.

Nâng cao hiệu quả công tác nữ công trong tình hình mới
Đoàn viên Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tích cực hưởng ứng chương trình “Tặng áo dài - Trao yêu thương - Giữ gìn nét đẹp truyền thống”.

Nhiều hoạt động do Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức đã có sức lan tỏa trong hệ thống Công đoàn Giáo dục các cấp cũng như trong xã hội, có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới của tổ chức Công đoàn và của ngành Giáo dục Thủ đô. Nhờ vậy củng cố và nâng cao vị thế của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

Đặc biệt, trong công tác nữ công, với đặc thù của ngành Giáo dục tỷ lệ nữ CBGVNV chiếm gần 80%, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã chỉ đạo các CĐCS tiếp tục tập trung đổi mới hoạt động; lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp để tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và huy động được đông đảo nữ CBGVNV tham gia.

Đồng thời theo dõi, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách; động viên, phối hợp đề xuất cơ chế, hỗ trợ tạo điều kiện cho nữ CBGVNV học tập, nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học; chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến giáo dục pháp luật, các chế độ chính sách liên quan đến nữ CBGVNV; tuyên truyền, vận động nữ CBGVNV nâng cao nhận thức mọi mặt, kỹ năng ứng xử và ứng phó với tình huống mới, tự bảo vệ mình; triển khai Chương trình công tác nữ công năm 2023 tới các CĐCS, hướng dẫn CĐCS tổ chức hoạt động “Tuần lễ áo dài”.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng tiếp tục chỉ đạo triển khai tích cực phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” và đổi mới hoạt động nữ công. Hầu hết các đơn vị phối hợp làm tốt công tác chăm lo, hỗ trợ cho nữ CBGVNV tham gia quá trình đổi mới, đáp ứng yêu cầu… Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới tiếp tục được chỉ đạo thực hiện. Trong năm học, Công đoàn ngành đã phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành xây dựng kế hoạch và chỉ đạo đơn vị thực hiện, đồng thời tham gia khảo sát công tác Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới tại một số CĐCS.

Các CĐCS đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong việc đẩy mạnh đổi mới công tác vận động nữ CBGVNV; tích cực tham gia đề xuất các chủ trương công tác nữ công, cơ chế chính sách đặc thù cho lao động nữ, bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CBGVNV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác nữ công ở các đơn vị trực thuộc có nhiều đổi mới, thiết thực hơn, nhiều hoạt động mang màu sắc giới, nhiều chương trình gắn với chuyên môn được tổ chức có ý nghĩa và hiệu quả.

Ban Nữ công các nhà trường tích cực tổ chức tốt các hoạt động nữ công tại đơn vị nhân dịp 8/3, 20/10 với nhiều hình thức tuyên truyền và hoạt động phong phú như: Tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, khám tầm soát ung thư sớm, tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức thi cắm hoa... tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đơn vị. Ban Nữ công của ngành cũng tổ chức Hội nghị mời chuyên gia về nói chuyện về bình đẳng giới cho chị em cán bộ công đoàn nữ công của CĐCS.

Ngoài ra, Công đoàn ngành đã triển khai vận động CBGVNV các đơn vị hưởng ứng chương trình “Tặng áo dài - Trao yêu thương - Giữ nét đẹp truyền thống”. Phong trào đã được các đơn vị tích cực hưởng ứng với 2.310 bộ áo dài gửi về LĐLĐ Thành phố tặng đoàn viên nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, triển khai kế hoạch biểu dương “Gia đình Nhà giáo tiêu biểu”, phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” năm 2023. Kết quả, Công đoàn ngành đã khen thưởng 110 nữ nhà giáo đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, 103 “Gia đình nhà giáo Thủ đô tiêu biểu” năm 2023 và LĐLĐ Thành phố khen thưởng 2 gia đình tiêu biểu nhất.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam, tới đây, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới công tác nữ công, bình đẳng giới và công tác Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; tổ chức các hoạt động mang màu sắc giới; tổ chức tầm soát, khám sức khỏe cho nữ CBGVNV; phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ và giám sát thực hiện; phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức gặp mặt, tuyên dương nữ CBGVNV tiêu biểu; triển khai hiệu quả công tác nữ công nâng cao hiệu quả và tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Gia đình nhà giáo Thủ đô tiêu biểu”, vận động thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

https://laodongthudo.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-nu-cong-trong-tinh-hinh-moi-160599-160599.html

THEO BÁO LAO ĐỘNG THỦ ĐÔ

In
Về đầu
Lượt truy cập: