Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 11:08 21/09/2023 (GMT+7)
Đạt 131% chỉ tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến từ đổi mới trong chỉ đạo

Để đạt 131% vượt chỉ tiêu được giao của Chương trình 1 triệu sáng kiến, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã có những cách làm cụ thể, phù hợp thực tiễn các đơn vị.

Đạt 131% chỉ tiêu Chương trình 1 triệu sáng kiến từ đổi mới trong chỉ đạo
Đoàn công tác Công đoàn Dầu khí Việt Nam thăm thực tế sáng kiến “Nghiên cứu chế tạo Hệ thống hiệu chuẩn đồng hồ đo Momen và Hệ thống đo ngẫu lực xiết đầu nối ren”. Ảnh: CĐCS

Đầu tiên, Công đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu cho các đơn vị bám sát chương trình, hướng dẫn kịp thời, liên tục để đoàn viên, người lao động tham gia chương trình, yêu cầu triển khai 100% xuống các cấp công đoàn. Các cấp Công đoàn trong toàn ngành Dầu khí đã chủ động xây dựng văn bản phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động trên cơ sở mục đích, yêu cầu, ý nghĩa chỉ tiêu để thực hiện và được lãnh đạo các đơn vị đồng tình ủng hộ, tham gia hưởng ứng Chương trình.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức các tổ đội hỗ trợ, cán bộ phụ trách chương trình chủ động, tích cực trong việc đôn đốc, hướng dẫn các cấp công đoàn cập nhật sáng kiến cũng như trực tiếp tham gia cập nhật các sáng kiến lên hệ thống chương trình; phát huy tốt vai trò, góp phần vào thành công của các đơn vị và kết quả chung của Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Các cấp Công đoàn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động đã rất nỗ lực hưởng ứng, thực hiện chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực của các cấp công đoàn trong công tác chỉ đạo, đặc biệt là sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ, đoàn viên, người lao động Dầu khí trong toàn Tập đoàn. Kết thúc chương trình, toàn Tập đoàn có 1.062 người đăng ký tham gia với 7.085/5.400 sáng kiến được cập nhật thành công trên hệ thống, đạt 131% vượt chỉ tiêu được giao, đứng thứ 3 trong khối thi đua, với tổng giá trị làm lợi theo số liệu báo cáo trên hệ thống hơn 10 nghìn tỉ đồng.

Đặc biệt, 100% các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tham gia đăng ký sáng kiến trên hệ thống và có 18 Công đoàn trực thuộc hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra với tỉ lệ rất cao. Điển hình có Công đoàn BSR, VPI, PVCFC, PVFCCo, PV GAS… luôn dẫn đầu và hoàn thành sớm, đạt kết quả cao. Các Công đoàn NSRP, PV Power, PTSC, PVEP, PV Drilling, DQS, PVcomBank, PVTrans đã bứt tốc về đích giai đoạn 2 của chương trình bằng nhiều phương pháp và cách làm sáng tạo hiệu quả.

Một trong số những sáng kiến tiêu biểu là “Đánh giá hiện trạng, nghiên cứu, xây dựng phương án đề xuất thay thế việc xây dựng hồ sự cố nước thải theo quy định của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13.5.2019” của nhóm tác giả của Công ty Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR) không chỉ làm lợi cho Công ty 50 tỉ đồng mỗi năm mà còn mang giá trị về bảo vệ môi trường

Hầu hết các sáng kiến đều xuất phát từ những vấn đề của thực tiễn trong quá trình lao động sản xuất, từ lòng đam mê công việc với tinh thần yêu nghề, yêu lao động. Nhìn chung các sáng kiến đã được đánh giá hiệu quả và đưa vào áp dụng thực tế, đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Một trong những cách làm nữa góp phần vào thành công là Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn để xây dựng cơ chế khen thưởng động viên, khuyến khích đoàn viên người lao động hăng hái phát huy sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tổ chức đánh giá, sơ tổng kết chương trình; biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tham gia tích cực, có nhiều sáng kiến, đề tài mang lại hiệu quả và giá trị làm lợi cao tham gia đóng góp trong chương trình.

https://laodong.vn/cd-dau-khi/dat-131-chi-tieu-chuong-trinh-1-trieu-sang-kien-tu-doi-moi-trong-chi-dao-1244054.ldo

KIỀU VŨ (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: