Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 08:19 27/07/2021 (GMT+7)
LĐLĐ Thái Bình quán triệt chủ trương, chính sách về công nhân, công đoàn

Ngày 26.7 Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về công nhân, công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình phổ biến nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh Bá Mạnh

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình phổ biến nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Ảnh Bá Mạnh

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện việc làm của công nhân lao động; Một số nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII...

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ công đoàn nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới; các chính sách hỗ trợ cho người động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng đại dịch COVID-19... Từ đó, các cấp công đoàn tỉnh Thái Bình nêu cao tinh thần, trách nhiệm, vai trò trong hoạt động công đoàn, vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

https://laodong.vn/cong-doan/ldld-thai-binh-quan-triet-chu-truong-chinh-sach-ve-cong-nhan-cong-doan-934865.ldo

BÁ MẠNH (LĐLĐ TỈNH THÁI BÌNH)

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: