Trang chủTin tứcCông đoàn 24/7Hoạt động công đoàn
Hoạt động công đoàn
Cập nhật lúc 08:19 27/02/2024 (GMT+7)
Thành lập thêm 7 công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang - Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngay từ những tháng đầu năm 2024.

Thành lập thêm 7 công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang
Lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng lãnh đạo doanh nghiệp và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam. Ảnh: CĐ các KCN tỉnh Bắc Giang

Trước đó, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã đề ra mục tiêu trong năm 2024 phấn đấu thành lập mới ít nhất 15 công đoàn cơ sở, phát triển thêm 20.000 đoàn viên công đoàn trở lên và phấn đấu thành lập công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ 20 công nhân lao động trở lên.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó gắn nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; chú trọng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, chăm lo lợi ích cho người lao động; từng bước làm rõ sự khác biệt giữa đoàn viên công đoàn với công nhân lao động chưa là đoàn viên công đoàn.

Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của tổ chức công đoàn; phải có các giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân, gắn kết quả thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh còn vận dụng linh hoạt và có hiệu quả giữa phương pháp truyền thống và phương pháp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo Điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền vận động người lao động gia nhập công đoàn.

Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh phân công cán bộ, chuyên viên tăng cường đến các doanh nghiệp, khu công nghiệp để tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập công đoàn; hướng dẫn người lao động tổ chức bầu Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở; thẩm định công nhận việc gia nhập công đoàn của người lao động và công nhận việc thành lập công đoàn cơ sở theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Với những giải pháp trên, từ tháng 1.2024 đến nay, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh đã quyết định thành lập được 7 công đoàn cơ sở với tổng số 1.362 đoàn viên, nâng tổng số công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh lên 196 đơn vị, với tổng số 167.959 đoàn viên (trong đó nữ 99.989 người).

https://laodong.vn/ldld-bac-giang/thanh-lap-them-7-cong-doan-co-so-trong-cac-khu-cong-nghiep-tinh-bac-giang-1308319.ldo

HÀ MINH VĨ (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: