Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 11:13 20/03/2023 (GMT+7)
Những quy định về nghỉ hưu trước tuổi

Ông Bùi Thanh Sơn (Cầu Giấy, Hà Nội) hỏi: Tôi sinh năm 1965, do sức khoẻ yếu nên muốn nghỉ hưu sớm, vậy xin cơ quan bảo hiểm xã hội cho biết, những quy định về nghỉ hưu trước tuổi?

Những quy định về nghỉ hưu trước tuổi
Phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Ảnh: Báo Lao Động

BHXH TP.Hà Nội trả lời:

Về chế độ hưu trí: Căn cứ quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ thì kể từ ngày 1.1.2021 tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam làm việc trong điều kiện bình thường sẽ được điều chỉnh theo lộ trình mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028, cụ thể như sau:

- Tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện lao động bình thường. Năm 2021 là đủ 60 tuổi 3 tháng; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028.

- Lao động nam có thể nghỉ hưu thấp hơn không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu và thuộc một trong các trường hợp dưới đây: 

Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (NNĐHNH) hoặc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; 

Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu v vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1/2021); 

Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc NNĐHNH hoặc đặc biệt NNĐHNH và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021) từ đủ 15 năm trở lên; 

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

- Lao động nam có thể nghỉ hưu thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường và thêm một trong các điều kiện sau: Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Lao động nam không bị quy định giới hạn về tuổi đời khi đã có đủ 20 năm đóng BHXH và thuộc một trong các trường hợp sau đây: Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

https://laodong.vn/ban-doc/nhung-quy-dinh-ve-nghi-huu-truoc-tuoi-1159256.ldo

HÀ ANH (Báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: