Thi đua khen thưởng
Cập nhật lúc 09:29 13/08/2020 (GMT+7)
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến

Sáng 13.8, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả Chương trình phối hợp giai đoạn 2014 – 2019, ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2020 – 2025.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh và Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang kí kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn và đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị chuyên môn của 2 cơ quan.

Tinh thần sáng kiến, sáng tạo của người lao động được lan tỏa, nhân rộng

Với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, công tác phối hợp giữa hai cơ quan được thực hiện một cách chủ động, thường xuyên và trách nhiệm. Các hoạt động thi đua được chỉ đạo, thống nhất triển khai từ trung ương đến các địa phương theo cả hai hệ thống đã đem lại hiệu quả thiết thực, rõ nét trong công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn nói riêng và kết quả hoạt động thi đua, khen thưởng của cả nước nói chung.

Hai bên đã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ đã phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tổng Liên đoàn đã cụ thể hóa thành Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”, qua đó, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ cả nước.

Với mục tiêu “ Năng suất – chất lượng – hiệu quả”, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” là phong trào quan trọng có tính lan tỏa rộng rãi, nhất là khu vực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Từ phong trào, nhiều sáng chế, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, cải tiến, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới thiết bị và phương pháp công nghệ của CNVCLĐ được triển khai thực hiện đã giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh, cải thiện điều kiện lao động, môi trường, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện đời sống người lao động.

Từ phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, các cấp công đoàn đã vận dụng sáng tạo và tổ chức nhiều phong trào, nhiều hội thi mang tính ngành, nghề phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh, công tác ở từng doanh nghiệp, cơ quan. Từ năm 2014 – 2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xét và tặng thưởng Bằng Lao động sáng tạo cho trên 4.200 lượt tác giả. Tỷ lệ công nhân lao động và cán bộ quản lý được tặng thưởng Bằng LĐST tăng qua các năm...

 Song song với phát động, tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng luôn được quan tâm, qua đó động viên, khuyến khích NLĐ phát huy năng lực, sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác. Nhiều LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương cũng có hình thức tổ chức lễ tôn vinh công nhân, lao động, cán bộ công đoàn có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hình thành và duy trì, tổ chức thành công Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III, Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ I, lần thứ II; Chương trình Vinh Quang Việt Nam hằng năm.

Phong trào thi đua không chỉ dừng trong phạm vi địa phương, ngành mà còn lan tỏa ra toàn quốc như phong trào thi đua liên kết xây dựng các công trình trọng điểm nhà nước: “Nhà máy thủy điện Sơn La”, “Nhà máy thủy điện Lai Châu” và một số công trình trọng điểm của ngành và địa phương… Từ “Phong trào thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu do Tổng LĐLĐVN phát động, công trình đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ 01 năm so với kế hoạch phê duyệt của Quốc hội.

Thông qua các phong trào thi đua, tinh thần sáng kiến, sáng tạo của người lao động được lan tỏa, nhân rộng và thực sự đi vào chiều sâu, gắn kết với hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phát huy vai trò, trí tuệ của đoàn viên, CNVCLĐ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang trao tặng Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐVN cho đồng chí Trần Thị Hà

Thúc đẩy khen thưởng đối với công nhân, lao động trực tiếp

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Tổng LĐLĐVN và Ban Thi đua Khen thưởng trung ương thống nhất: Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Tổng Liên đoàn về thi đua, khen thưởng, qua đó, làm chuyển biến nhận thức của CNVCLĐ về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giúp đông đảo đoàn viên, người lao động hiểu được lợi ích của việc tham gia các phong trào thi đua, từ đó thúc đẩy người lao động tự giác, tự nguyện tham gia các phong trào thi đua tại cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về thi đua, khen thưởng.

Hai bên phối hợp hướng dẫn, đôn đốc triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức các hoạt động hội thảo, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước để nhân rộng trong  phạm vi cả nước.

Cùng với đó, phối hợp tham mưu các cơ chế, chính sách thúc đẩy ưu tiên, khuyến khích khen thưởng đối với công nhân, lao động trực tiếp. Hoàn thiện các văn bản quy định về công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, khoa học, khả thi, phù hợp với các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được biểu dương, tôn vinh tại các chương trình, sự kiện do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang đánh giá cao vai trò và những kết quả của các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn hưởng ứng, triển khai và phát động. Theo đồng chí, 4 phong trào thi đua trọng tâm của Chính phủ phát động Công đoàn Việt Nam luôn là tổ chức đi đầu hướng ứng, triển khai với hiệu quả cao. Cùng với đó, các phong trào riêng do tổ chức Công đoàn phát động như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” và những giải thưởng lớn do Tổng LĐLĐVN tổ chức như Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, Giải thưởng Nguyễn Văn Linh đã ghi dấu ấn trong xã hội, góp phần không nhỏ vào phong trào thi đua chung của cả nước...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn chú trọng tổ chức các phong trào thi đua, động viên công nhân, viên chức, lao động phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực được ghi nhận và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý; đã có hàng trăm tập thể, cá nhân đã được tôn vinh, khen thưởng cao. Tỷ lệ khen thưởng cho công nhân lao động trực tiếp tăng từ 6-7% năm 2013 lên 15-18% năm 2019.

“Dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong bối cảnh nước ta tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với việc ký kết và triển khai các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, phê chuẩn, thực thi các công ước quốc tế về lao động, tổ chức và hoạt động Công đoàn đang đứng trước những thách thức lớn, có những tình huống mới, chưa từng có tiền lệ. Bối cảnh trên đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức các mặt hoạt động trong đó có công tác thi đua, khen thưởng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới”- đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đình Khang đã trao tặng Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐVN cho đồng chí Trần Thị Hà, nguyên Thứ trưởng Bộ Nộ vụ, nguyên Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương.

ĐẶNG LỢI

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: