Thi đua khen thưởng
Cập nhật lúc 06:25 10/04/2022 (GMT+7)
Từ chương trình “Một triệu sáng kiến” suy ngẫm về phương thức hoạt động công đoàn hiện nay

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tại Hội nghị đánh giá chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19” (sau đây gọi tắt là “Một triệu sáng kiến”) với 9 tỉnh Đồng bằng sông Hồng và thành phố Hải Phòng, Bắc Giang vừa qua.

Nhìn thẳng sự thật, đề xuất giải pháp

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong chương trình “Một triệu sáng kiến”, Cụm thi đua 9 tỉnh Đồng bằng Sông hồng và thành phố Hải Phòng, Bắc Giang đã đăng ký 166.121 sáng kiến, chiếm tỉ lệ khoảng 10% cả nước. Một số đơn vị đăng ký vượt chỉ tiêu như Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình.

Cả nước hiện có hơn 126.000 sáng kiến cập nhật trên cổng trực tuyến của chương trình (địa chỉ https://congdoanvietnam.org/), một số đơn vị có số lượng cập nhật cao như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hà Nội, Cần Thơ.... Bên cạnh đó, còn nhiều đơn vị chưa triển khai tích cực, số lượng sáng kiến được cập nhật còn ít, đa số các sáng kiến cập nhật là của khối viên chức giáo dục, khối doanh nghiệp còn hạn chế so với tiềm năng....

Thông tin tại Hội nghị, đồng chí Đào Trọng Trung – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hải Phòng cho biết, hưởng ứng chương trình “Một triệu sáng kiến” của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hải Phòng phấn đấu có 45.000 sáng kiến tham gia. LĐLĐ thành phó có chủ trương khuyến khích công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ kinh phí là 100.000 đồng/sáng kiến khi đăng ký thành công lên phần mềm của Tổng LĐLĐ Việt Nam được phê duyệt và được công đoàn cơ sở tổng hợp báo cáo. Công đoàn cơ sở cân đối nguồn kinh phí của đơn vị được chi để hỗ trợ công tác nghiên cứu, viết sáng kiến với mức tối đa là 200.000 đồng/sáng kiến.

Tại Hội nghị, đại diện đơn vị trong Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng cũng chia sẻ tình hình triển khai chương trình "Một triệu sáng kiến". Trong đó, nêu rõ một số khó khăn như chương trình triển khai trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người lao động là F0 phải điều trị, cách ly, các doanh nghiệp tập trung phục hồi ổn định sản xuất sau dịch. Nhiều doanh nghiệp không cho phép người lao động tiết lộ sáng kiến, giải pháp, không sử dụng thiết bị điện tử thông minh nên việc cập nhật sáng kiến khó khăn... Từ đó, đề xuất nhiều mô hình, giải pháp thúc đẩy việc tổ chức thực hiện chương trình “Một triệu sáng kiến” trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cảnh – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang cho biết, ngay sau Hội nghị, LĐLĐ tỉnh sẽ ban hành hướng dẫn mẫu viết mô tả sáng kiến và mẫu quyết định công nhận; tiếp tục động viên, giúp đỡ, đặc biệt thao tác giúp kỹ thuật cập nhật; tiếp tục giao ban định kỳ với công đoàn cấp trên trực tiếp để rà soát, báo cáo kết quả triển khai chương trình; tiến hành tổng kết và dành kinh phí để khen thưởng những điển hình xuất sắc, tiêu biểu.

Thẳng thắn thừa nhận việc triển khai chương trình “Một triệu sáng kiến” mới chỉ tập trung ở việc ban hành văn bản, đại diện LĐLĐ tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, thời gian tới sẽ tăng cường công tác rà soát, đôn đốc; phối hợp với các cơ quan như  Liên hiệp các hội khoa học công nghệ; Sở khoa học công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và chọn đơn vị trọng điểm để triển khai; phân công cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ cập nhật sáng kiến.

Đồng tình với giải pháp của LĐLĐ tỉnh Thái Bình, đại diện LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh đề xuất giải pháp thành lập các tổ hỗ trợ sáng kiến để giúp công nhân, lao động đăng tải sáng kiến. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và đẩy mạnh rà soát, đôn đốc thực hiện trong giao ban tuần ở LĐLĐ tỉnh.

Là địa phương xếp thứ 11 của cả nước với 3,757 sáng kiến đã cập nhật trên Cổng trực tuyến của chương trình, đại diện LĐLĐ tỉnh Hà Nam cho biết, địa phương đã đăng ký chỉ tiêu về số lượng sáng kiến tăng 5% so với con số Tổng Liên đoàn giao giao. Thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa của chương trình; phân công chuyên trách thường xuyên cập nhật, giúp cơ sở đăng tải sáng kiến, đồng thời tiến hành sơ kết vào tháng 5 để trao thưởng cho tập thể triển khai hiệu quả.

Đến với chương trình “Một triệu sáng kiến”, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu phấn đấu có 3.000 sáng kiến. LĐLĐ tỉnh đã phân công nhiệm vụ cho ủy viên thường vụ phụ trách công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để đôn đốc thực hiện. Từ thực tiễn thực hiện chương trình, LĐLĐ tỉnh Thái Bình đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức sơ kết giai đoạn 1, đánh giá kết quả, nhận định ưu điểm, tồn tại, hạn chế và tìm các giải pháp để thúc đẩy việc thực hiện giai đoạn 2 của chương trình.

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ công đoàn, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ là giải pháp do LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Nam Định đề cập trong Hội nghị. Theo đó, phân công 01 chuyên viên thường xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo; chỉ đạo CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thành lập, kiện toàn hội đồng sáng kiến tại cơ sở; vận hành tổ hỗ trợ sáng kiến giúp công nhân cập nhật.

Suy ngẫm về phương thức hoạt động công đoàn hiện nay

Nhận xét về quá trình triển khai chương trình “Một triệu sáng kiến”, đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, các cấp công đoàn đã xây dựng kế hoạch, phấn đấu theo mục tiêu chung, có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện, qua đó làm sáng rõ hơn sự nỗ lực, tinh thần quyết tâm, sáng tạo của công đoàn.

“Dù chúng ta đã thay đổi, nhưng hoạt động công đoàn nói chung, thực hiện chương trình “Một triệu sáng kiến” nói riêng, nhưng nhìn chung chỉ mới làm phong phú thêm quá trình hoạt động hành chính như: ban hành kế hoạch, hướng dẫn, phát động thi đua, ký giao ước thi đua, sơ tổng kết, khen thưởng; có bổ sung bằng kế hoạch có mục tiêu định lượng, giao chỉ tiêu cụ thể cho cấp dưới, chia sẻ infographic, video, tài liệu hướng dẫn trên trang web, các trang mạng xã hội. Những vấn đề then chốt là sự vào cuộc mạnh mẽ, chủ động, hiệu quả của đối tượng thực hiện; khen thưởng không trực tiếp gắn với phong trào; chưa có nhiều hình thức động viên kịp thời” – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh và đề nghị thời gian tới, công đoàn cấp tỉnh phân công 1 cán bộ tham mưu, hướng dẫn thực hiện Chương trình.

Các đơn vị xây dựng những tổ hướng dẫn sáng kiến cấp cơ sở, từ việc gợi mở, tiếp nhận ý tưởng cho đến đề xuất triển khai thực hiện, hướng dẫn người lao động viết mô tả sáng kiến.

Chương trình phát triển mạnh mẽ, bền vững là ở cơ sở, trên các công trường…, trong các nhóm đối tượng chủ yếu của Chương trình, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, kể cả cán bộ công đoàn với các quy định chặc chẽ, nhất là quy định về đề xuất sáng kiến, quyết định triển khai, khen thưởng. Sự hưởng ứng tích cực, đông đảo, hiệu quả, thực chất của đoàn viên, người lao động; sự vào cuộc đồng bộ, hiệu lực của người sử dụng lao động là nhân tố quyết định cả Chương trình. Do đó, CĐCS cần có kế hoạch hưởng ứng và việc động viên, khen thưởng các điển hình tiêu biểu cũng cần được triển khai thường xuyên, kịp thời, tạo sức lan toả,  khắc phục tình trạng không thi đua mà được khen thưởng.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải lưu ý các đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, kịp thời, nhất là tuyên truyền nhân rộng các làm hay từ cơ sở, từ sự phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động; công nhận ý tưởng , công nhận sáng kiến, cải tiến, tổ chức khen thưởng. Cách thức tuyên truyền sao cho người lao động cảm thấy tự hào vì có sáng kiến được công nhận, mặt khác phải gợi mở để người lao động khác có động lực vươn lên, tư duy, sáng tạo trong lao động....

BAN TUYÊN GIÁO 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: