Thời sự
Cập nhật lúc 04:23 22/08/2019 (GMT+7)
TP. Hồ Chí Minh giải quyết thế nào trong việc "loạn" tên đường hiện nay?

Trước thực trạng Thành phố Hồ Chí Minh hiện có nhiều tên đường viết tắt, đánh số, viết sai và vô nghĩa. Về vấn đề "loạn" tên đường này, chính quyền thành phố đã đưa ra những giải pháp thực hiện và giao các đơn vị liên quan sớm triển khai.

Video "loạn" tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 

Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về thực trạng "loạn" tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Theo đó, thành phố có 40 tên đường viết sau tên danh nhân, hàng nghìn tên đường viết tắt, đánh số, thiếu tính thẩm mỹ, khó hiểu và vô nghĩa.

Để giải quyết thực trạng này, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu Đô thị  và Phát triển thực hiện đề án “Công tác đặt đổi tên đường và công trình công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh - Khảo sát thực trạng và giải pháp đến năm 2020” (Đề án).

Đề án trên đã tư vấn trực tiếp cho Thành phố về việc điều chỉnh hợp lý hệ thống và quy chuẩn đặt đổi tên đường, phục vụ cho quá trình quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh.

PGS.TS Tôn Nữ Quỳnh Trân - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển (đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng Đề án) cho biết, dựa trên kết quả khảo sát, nghiên cứu Đề án đã đưa ra các giải pháp cụ thể cho việc đặt và đổi tên đường trong thời gian tới.

Theo đó, Đề án đưa ra giải pháp cho "nút thắt" của hệ thống tên đường đang có như trùng tên đường, tên đường viết sai tên nhân vật hoặc sai chính tả, tên đường được đặt tự phát một cách không hợp lý, thiếu thẩm mỹ, tên đường vô nghĩa, đường có đủ chuẩn để đặt tên lại bị “số hóa",...

"Căn cứ vào vị trí, cấp độ, quy mô của đường, phố để đề nghị đặt tên tương xứng với ý nghĩa của địa danh, tầm quan trọng của sự kiện lịch sử và công lao của danh nhân. Việc đặt đổi tên đường dựa trên nguyên tắc bảo đảm tính chính xác, tính thẩm mỹ của tên đường." - bà Trân nói. 

 
Một trong những tên đường viết tắt khó hiểu. 

Về vấn đề này, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết công việc đặt đổi tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới phải dựa trên Kết luận số 541-TB/TU của Ủy ban thường vụ Thành ủy và Quyết định số 92/2005/QĐ của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

"Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho Sở Văn hóa và Thể thao, Hội đồng đặt tên đường phối hợp cùng các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện việc đặt, đổi tên đường. Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện trên tinh thần khẩn trương và trách nhiệm." - lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao nói.  

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cũng cung cấp thêm thông tin, việc đổi và đặt tên đường là cả một quy trình, chứ không chỉ đơn thuần là chỉ gắn cái biển tên đường lên.

Vì vậy, thời gian tới Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, để xây dựng một phương án khả thi khi thực hiện việc đặt, đổi tên đường. Đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện các giao dịch kinh tế, đời sống và xã hội.  

https://laodong.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-giai-quyet-the-nao-trong-viec-loan-ten-duong-hien-nay-750516.ldo

HUÂN CAO (báo lao động)

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: