Tuyên truyền giáo dục
Cập nhật lúc 04:46 23/07/2022 (GMT+7)
Cán bộ, đảng viên Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Trong 2 ngày 21 - 22/7, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì tại điểm cầu Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tham dự hội nghị tại đầu cầu Tổng LĐLĐ Việt Nam có Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam; cấp ủy chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí cấp trưởng, phó các ban và tương đương Cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí cấp trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được học tập, quán triệt các chuyên đề, gồm: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới…

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội) tới 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

Hội nghị nhằm quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

BAN TUYÊN GIÁO

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: