Trang chủChuyên đềChính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Chính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Cập nhật lúc 02:35 28/09/2020 (GMT+7)
Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước

Sáng 28/9/2020, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”, Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X (2020 - 2025) đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo ở Trung ương, Bộ, ban, ngành đến dự.

Tham dự Đại hội có 464 đại biểu ưu tú, đại diện cho các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn, các điển hình tiên tiến xuất sắc là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua trong công nhân, viên chức, lao động cả nước.

Khơi dậy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, công tác thi đua ở các cấp công đoàn có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện; đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng, đổi mới khen thưởng theo hướng thực chất, kịp thời, đúng đối tượng và thành tích. Các phong trào thi đua yêu nước có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, làm cho thi đua thực sự là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên đông đảo công nhân, viên chức, lao động phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, UVTW Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Qua các phong trào thi đua, đã phát huy được tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo và nhiệt huyết của đông đảo CNVCLĐ, làm xuất hiện những tập thể anh hùng, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vượt các chỉ tiêu thi đua của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đề ra và được khen thưởng các hình thức cao của Tổng Liên đoàn, của Chính phủ và Nhà nước. Đó là những tấm gương tiêu biểu tiếp nối truyền thống yêu nước của giai cấp công nhân Việt Nam anh hùng, là những tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt”.

Cùng với việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua, tổ chức Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, tạo nên vị thế mới của tổ chức Công đoàn Việt Nam thời kỳ hội nhập.

Do đó, “Đại hội thi đua lần này sẽ tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, những ưu, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới, qua đó tiếp tục khơi dậy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, cổ vũ sức sáng tạo to lớn và nhiệt tình cách mạng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trước yêu cầu mới của đất nước; lựa chọn các đại biểu ưu tú đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và phát động thi đua giai đoạn 2020 – 2025” – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh.

Bước phát triển mới của phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Báo cáo tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015 – 2020, Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: Trong 05 năm qua, các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn tiếp tục có bước phát triển mới. Phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và đất nước. Bên cạnh việc chỉ đạo, động viên đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua truyền thống, có uy tín của tổ chức Công đoàn, Tổng Liên đoàn tiếp tục phát động mới một số phong trào, cuộc vận động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ như “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Việc phát hiện, tuyên truyền, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm hơn và có nhiều đổi mới. Công tác khen thưởng ngày càng đi vào thực chất hơn, kịp thời hơn và chặt chẽ, công khai và minh bạch hơn. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng được tăng cường và nâng cao tính chuyên nghiệp.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam báo cáo tổng kết phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong CNVCLĐ

giai đoạn 2015 – 2020, Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quan tâm, chỉ đạo khen thưởng đột xuất với các đối tượng là người lao động trực tiếp trên các công trình trọng điểm, khen nhân dịp tháng công nhân, khen thành tích trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Các cấp Công đoàn đã chủ động xây dựng Quy chế về mối quan hệ giữa Công đoàn và chính quyền đồng cấp, tạo điều kiện thuận lợi trong phối hợp chỉ đạo phong trào thi đua; nhiều doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể trong đó có nội dung thi đua khen thưởng. Các phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước những năm qua đã có sự chuyển biến rõ nét, đạt được những kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ khen thưởng cho CNLĐ tăng trên 2,7%, đã động viên được đông đảo CNLĐ đồng hành cùng với doanh nghiệp nỗ lực khắc phục khó khăn, nhất là trong bối cảnh suy thoái kinh tế đã góp phần tích cực vào việc duy trì tăng trưởng của đất nước.

5 năm tới và những năm tiếp theo, đất nước ta và tổ chức Công đoàn Việt Nam đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen. Người lao động, người sử dụng lao động và xã hội đòi hỏi cao về tính thiết thực của hoạt động công đoàn vừa tạo áp lực, vừa tạo động lực để Công đoàn Việt Nam đổi mới, trong đó có đổi mới công tác thi đua – khen thưởng.

Các cấp công đoàn cả nước đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và đổi mới công tác khen thưởng giai đoạn 2020 -2025 theo hướng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chỉ đạo về công tác thi đua. Tăng cường vận động công nhân, viên chức, lao động cả nước thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2020 - 2025.

 Vận động đoàn viên tích cực, năng động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống thông qua các phong trào hành động cách mạng và các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, XIII Công đoàn Việt Nam.

Đổi mới công tác theo dõi, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua để không ngừng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động trong công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; trong khu vực doanh nghiệp có phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, trong khu vực cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có phong trào “Tham mưu giỏi, Phục vụ tốt”.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII về “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn”. Tập trung vào nhiệm vụ: Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua và công tác khen thưởng; làm tốt công tác phát hiện, lựa chọn, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến. Việc khen thưởng, tuyên dương các gương tốt phải thường xuyên, đều khắp, phải chú trọng đông viên các lĩnh vực hoạt động, các vùng miền khó khăn, kịp thời động viên những việc làm hay, những gương người tốt.

Tăng cường sự phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể Trung ương trong Cụm, Khối thi đua; Phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai, tổ chức các hoạt động thi đua yêu nước và công tác khen thưởng cho công nhân, viên chức, lao động.

Phát huy vai trò là nền tảng chính trị, xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của công nhân, viên chức, lao động cả nước trong 5 năm qua; đồng thời biểu dương các chiến sĩ thi đua, các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong CNVCLĐ toàn quốc tham dự Đại hội.

Từ các phong trào thi đua trong CNVCLĐ đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho Nhà nước và xã hội hàng nghìn tỉ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

“Tôi tin chắc rằng, cùng với các điển hình tiên tiến về dự Đại hội hôm nay, còn có rất nhiều tấm gương thầm lặng khác đang cống hiến hết mình trên nhiều lĩnh vực, ở khắp mọi miền của Tổ quốc trong công nhân, viên chức, lao động”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tin tưởng, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò là nền tảng chính trị, xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước; là tổ chức chính trị-xã hội tiên phong trong xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; là chỗ dựa vững chắc, là cầu nối giữa công nhân, người lao động với Đảng và Nhà nước, là lực lượng tiên phong, đóng vai trò trung tâm trong đời sống chính trị của đất nước.

“Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ để Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình trong tình hình mới để phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động sẽ thực sự có những chuyển biến mạnh mẽ mới, đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lựa chọn, tôn vinh 10 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu nhất; đồng thời lựa chọn 15 điển hình đại diện cho tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu đi dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X.

TG

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: