Trang chủChuyên đềChính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Chính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Cập nhật lúc 04:55 03/10/2020 (GMT+7)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn: Cần đặt vấn đề bảo vệ cán bộ công đoàn

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn dự kiến được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020), thông qua tại kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XIV vào năm 2021 để phù hợp với Bộ Luật Lao động 2019 vừa được ban hành và sự hội nhập của Việt Nam ngày càng sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, phê chuẩn nhiều công ước quốc tế.

Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) lần này, tập trung sửa đổi, bổ sung 14 điều trong tổng số 33 điều; bổ sung, thay thế một số từ, cụm từ tại một số điều, khoản của Luật Công đoàn. Nếu được thông qua, Luật sẽ có hiệu lực vào ngày 01/01/2022. Nội dung sửa đổi, bổ sung trọng tâm vào các vấn đề lớn như: Hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy Công đoàn và cơ chế quản lý cán bộ công đoàn; hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh mới và hoàn thiện các quy định của pháp luật công đoàn để phù hợp với Hiến pháp và hệ thống pháp luật, nhất là Bộ luật Lao động 2019.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu tham dự cho rằng, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn cần đặt vấn đề bảo vệ cán bộ công đoàn và giải quyết những vấn đề "bức xúc" của tổ chức công đoàn. Như hiện nay, công tác tổ chức cán bộ, sự phân cấp quản lý cán bộ công đoàn còn chưa đảm bảo tính chủ động, độc lập cho tổ chức công đoàn trong việc đào tạo, quy hoạch, bố trí và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ công đoàn. Tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, tập trung đông công nhân lao động, song định biên cán bộ công đoàn cũng tương đồng như các địa phương khác. Do đó, việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong quan hệ lao động. Để giảm thiểu những bất cập nêu trên nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lãnh đạo quản lý của Đảng về công tác tổ chức, cơ bản đại biểu đồng tình như Dự thảo Luật dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Điều 23.

Về tài chính công đoàn (điều 26 Luật Công đoàn 2012): “Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động”. Đây là các cơ sở pháp lý quan trọng, được thực hiện ổn định và phát huy hiệu quả trong việc bảo đảm điều kiện vật chất cho tổ chức Công đoàn thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, chăm lo tốt hơn cho người lao động, tạo sự gắn kết lâu dài giữa người lao động với tổ chức công đoàn và doanh nghiệp. Trong thời gian qua, vấn đề thu, chi, quản lý, sử dụng tài chính công đoàn luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và được các cơ quan chức năng của nhà nước kiểm tra, kiểm toán và giám sát chặt chẽ, định kỳ thường xuyên.

Đại biểu Nguyễn Hồng Trà - TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho rằng, trong bối cảnh cần phải tiếp tục “tạo điều kiện về nguồn lực đủ mạnh để bảo đảm hiệu quả các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thu hút người lao động và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tham gia Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 06-NQ/TW thì việc tiếp tục bảo đảm nguồn kinh phí công đoàn trong Luật Công đoàn là hết sức cần thiết. Dự án phải làm rõ nội dung chi tại cơ sở, nhất là cho công tác chăm lo trực tiếp cho người lao động và góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Trách nhiệm của cán bộ công đoàn là phải giải thích để các đại biểu Quốc hội, dư luận xã hội hiểu rõ những nội dung về chi tài chính công đoàn tại cơ sở…. Đồng thời với đó là việc quy định về phân phối tài chính. Bên cạnh đó, các đại biểu tham gia Hội nghị còn đề xuất bổ sung một số nội dung liên quan vào báo cáo tác động, trong đó có tác động của thu kinh phí công đoàn đối với người lao động, người sử dụng lao động…. Ngoài ra, một số điều, khoản đã rõ ràng, cụ thể, dễ thực hiện, vẫn còn phù hợp thì giữ nguyên, đồng thời sửa đổi, bổ sung những nội dung nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và có lợi cho đoàn viên, người lao động; thảo luận để đưa ra các nguyên tắc trong phân chia tỉ lệ kinh phí công đoàn giữa Công đoàn Việt Nam và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; xác định trách nhiệm và quyền hạn của công đoàn trong kiểm soát quyền lực của Nhà nước để bổ sung quyền kiểm tra giám sát, phản biện xã hội của công đoàn. Các đại biểu cơ bản thống nhất sửa đổi, bổ sung khoản 4, 5 và 6 Điều 26 và Phương án 1 tại Điều 27 của dự thảo luật (tài chính công đoàn và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn).

Về quyền gia nhập công đoàn của người lao động nước ngoài, Bộ Luật Lao động 2019 quy định cho phép người lao động là người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam được quyền gia nhập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, và “tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có quyền gia nhập hệ thống Công đoàn Việt Nam”. Quy định này gián tiếp thừa nhận quyền gia nhập vào hệ thống Công đoàn Việt Nam của người lao động nước ngoài. Vì vậy, có ý kiến đề nghị xem xét bổ sung quyền gia nhập công đoàn của người lao động là người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam theo hướng: cho phép người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được gia nhập và hoạt động tại công đoàn cơ sở thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam, nhưng không được tham gia vào cơ quan lãnh đạo công đoàn…

Một số đại biểu cho rằng những bảo đảm điều kiện hoạt động cho công đoàn, trong đó bảo đảm thời gian cho cán bộ công đoàn không chuyên trách theo Luật Công đoàn (quy định rõ số giờ mà chủ tịch, phó chủ tịch, tổ trưởng…CĐCS thực hiện nhiệm vụ công đoàn) đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công đoàn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong thời gian qua. Do đó, nên giữ nguyên như hiện hành. Tuy nhiên, Chủ trì hội nghị nêu vấn đề: Bộ luật Lao động 2019 (Điều 176) quy định về bảo đảm thời gian cho thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đã có sự thay đổi. Theo đó “thời gian tối thiểu mà người sử dụng lao động dành cho toàn bộ thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện trên cơ sở số lượng thành viên của tổ chức” sẽ do Chính phủ quy định. Do vậy, cần thống nhất theo tinh thần chung của mục đích, yêu cầu của Dự thảo sửa đổi luật lần này (Hoàn thiện các quy định của pháp luật công đoàn để phù hợp với Hiến pháp và hệ thống pháp luật, nhất là Bộ luật Lao động 2019), hoặc việc thay đổi, bổ sung một số cụm từ như “…thanh tra, kiểm tra, giám sát” thành “…kiểm tra, thanh tra, giám sát” để đảm bảo thống nhất quy định tại Điều 10 Hiến pháp năm 2013…

Kết luận Hội nghị, ông Mạc Đình Huấn - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cảm ơn những ý kiến góp ý thẳng thắn, tâm huyết và có giá trị lý luận và thực tiễn của các đồng chí đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh và các cấp công đoàn trực thuộc. Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp tâm huyết cho Dự thảo Luật để báo cáo Tổng Liên đoàn, đồng thời chuyển tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có ý kiến chính thức tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 10 năm 2020.

LĐLĐ tỉnh Bình Phước

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: