Trang chủChuyên đềChính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Chính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Cập nhật lúc 06:16 17/05/2024 (GMT+7)
Thông báo về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên đoàn đề xuất tuyển chọn, giáo trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2025 sử dụng nguồn ngân sách nhà nước (theo Quyết định số 929/QĐ-TLĐ ngày 13/5/2024)

Thực hiện Quyết định số 929/QĐ-TLĐ ngày 13/5/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên đoàn đề xuất tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2025, Ban Chính sách – Pháp luật Tổng Liên đoàn thông báo như sau: 

Phê duyệt 05 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên đoàn đề xuất tuyển chọn thực hiện từ năm 2025 với các thông tin chi tiết như sau: 

1. Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu xác định, đánh giá hiện trạng ô nhiễm và nguy cơ tiếp xúc các chất polyclo naphthalen trong không khí khu vực làm việc tại một số cơ sở sản xuất công nghiệp "

Phương thức tổ chức thực hiện: Tuyển chọn

Dự kiến thời gian thực hiện: 24 tháng.  

2. Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng hệ xúc tác quang trên cơ sở CoFe2O4 để xử lý các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) phát thải từ keo dán trong sản xuất công nghiệp nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động."

Phương thức tổ chức thực hiện: Tuyển chọn

Dự kiến thời gian thực hiện: 24 tháng.  

3. Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu mối liên hệ giữa chất lượng không khí trong nhà với hội chứng bệnh nhà cao tầng, sự ảnh hưởng của không khí bên ngoài đến chất lượng không khí trong nhà và đề xuất các biện pháp giảm thiểu nguy cơ sức khỏe cho người lao động ở tòa nhà văn phòng cao tầng."

Phương thức tổ chức thực hiện: Tuyển chọn

Dự kiến thời gian thực hiện: 24 tháng.  

4. Tên Nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu đánh giá phơi nhiễm bisphenol A ở người lao động có tiếp xúc nghề nghiệp trong các cơ sở sản xuất sản phẩm nhựa"

Phương thức tổ chức thực hiện: Tuyển chọn

Dự kiến thời gian thực hiện: 24 tháng.  

5. Tên nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu ảnh hưởng của bụi sắt tới sức khỏe công nhân có tiếp xúc, đề xuất tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh bụi phổi - sắt để bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam

Phương thức tổ chức thực hiện: Tuyển chọn

Dự kiến thời gian thực hiện: 24 tháng.  

In
Về đầu
Lượt truy cập: