Trang chủChuyên đềChính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Chính sách, pháp luật - quan hệ lao động
Cập nhật lúc 09:59 01/04/2020 (GMT+7)
Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới

Cùng với việc tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, là sự đòi hỏi cao hơn về chất lượng lao động, trong khi chất lượng nguồn nhân lực, nhất là một bộ phận người lao động có trình độ học vấn, chuyên môn, tay nghề còn hạn chế, dễ bị mất việc làm hoặc không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng. Quan hệ lao động (QHLĐ) trong các doanh nghiệp ngày càng phức tạp.

Việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể và toàn xã hội, đặc biệt là vai trò của tổ chức Công đoàn để tiếp tục xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định tiến bộ theo tinh thần Chỉ thị số 37 ngày 3-9-2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới” là hết sức cần thiết.

Bắc Ninh có 10 khu công nghiệp (KCN) và 24 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút 1.542 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các KCN tỉnh hiện sử dụng 282.405 lao động, phần lớn tập trung tại các doanh nghiệp FDI, trong đó 74.657 lao động là người địa phương (chiếm 26,44%), 176.386 lao động nữ (chiếm 62,46%); 4.518 lao động nước ngoài.

Toàn tỉnh hiện có gần 2.000 công đoàn cơ sở, trong đó có 1.082 công đoàn cơ sở khu vực sản xuất kinh doanh, 876 công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp nhà nước. Riêng năm 2019, thành lập mới 121 Công đoàn cơ sở, phát triển mới 10.600 đoàn viên.

Các cấp Công đoàn chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức; nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng lao động, công nhân lao động. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, Luật Doanh nghiệp, tập trung vào các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và các lĩnh vực có nhiều nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp… Qua đó, góp phần xây dựng QHLĐ hài hoà, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, tình hình QHLĐ trong các doanh nghiệp vẫn còn một số tồn tại và ngày càng phức tạp. Vẫn còn tình trạng chủ doanh nghiệp vi phạm pháp luật về lao động, nhất là về bảo hiểm, tiền lương, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động. Tranh chấp lao động tập thể, đình công không theo trình tự thủ tục pháp luật còn phát sinh và diễn biến phức tạp. Đối thoại, thương lượng giữa đại diện tập thể lao động và người sử dụng lao động vẫn còn hình thức, gây cản trở quá trình sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng xấu tới ổn định trị an trên địa bàn.

Do đó, việc nâng tầm các hoạt động nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa sẽ tạo ra sự ổn định và lợi ích cho cả người lao động và doanh nghiệp. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, là một yêu cầu thiết thực nhằm thúc đẩy sự ổn định và phát triển bền vững.

 

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: