Trang chủChuyên đềCông tác nữ công, giới
Công tác nữ công, giới
Cập nhật lúc 09:06 15/09/2023 (GMT+7)
Các chính sách ưu tiên dành cho lao động nữ ở Quảng Ninh

Quảng Ninh hiện có trên 17.000 doanh nghiệp, tạo việc làm cho gần 680.000 lao động, trong đó lao động nữ chiếm tỉ lệ không nhỏ. Liên đoàn lao động các cấp, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp có nhiều giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ, giúp họ phát huy được năng lực bản thân, từ đó góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Theo Lao động

In
Về đầu
Lượt truy cập: