Trang chủChuyên đềCông tác nữ công, giới
Công tác nữ công, giới
Cập nhật lúc 09:16 17/03/2020 (GMT+7)
Công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2020

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn số 04/HD-TLĐ, ngày 13/3/2020, về công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2020.

1. Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của Phụ nữ:

-Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới, những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động 2019, Chỉ thị 21- CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ - BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT - TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010 - 2020).

Tập trung tuyên truyền, truyền thông về vấn đề bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ vào đối tượng là nam giới, đặc biệt là cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp. Tăng cường đổi mới các hình thức tuyên truyền, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, gây nhức nhối trong xã hội như bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Tiếp tục triển khai các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới, hưởng ứng các hoạt động nhân “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2020 theo chủ đề của năm.

Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ - BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ gắn với thực hiện tốt công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Quan tâm tỷ lệ nữ khi phát hiện, giới thiệu, xét chọn CNVCLĐ để tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X giai đoạn 2016 - 2020 và khi giới thiệu, đề cử Tổng Liên đoàn xét chọn, trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020 cho cán bộ công đoàn các cấp.

- Chủ động lồng ghép các nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trong các cuộc kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn. 

- Tham gia triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 29/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; quan tâm phát hiện, giới thiệu cán bộ nữ đủ điều kiện đưa vào quy hoạch, tạo nguồn lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ vào các vị trí cán bộ công đoàn chủ chốt, ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp. Phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp phát hiện, đề xuất, giới thiệu cán bộ nữ, nữ CNVCLĐ tiêu biểu có đủ phẩm chất, năng lực tham gia cấp ủy các cấp trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Đánh giá kết quả 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020, 5 năm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch hành động số 12/KH - TLĐ ngày 30/3/2016  của  Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 lồng ghép trong báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQ 6b/ NQ - BCH  và Chỉ thị 03/CT - TLĐ và thống kê số liệu về thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 (theo bảng biểu gửi kèm hướng dẫn này).

Nâng cao hiểu biết pháp luật trong nữ CNVCLĐ

2. Công tác dân số, gia đình, trẻ em

- Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tổng Liên đoàn về công tác Dân số - Gia đình - Trẻ em bằng nhiều hình thức thiết thực như diễn đàn, hội thảo, hội thi, câu lạc bộ...tư vấn về hôn nhân, gia đình, trách nhiệm của nam giới chia sẻ công việc gia đình và trong chăm sóc, nuôi dạy con, phòng chống bạo lực gia đình; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và chăm lo tốt hơn cho con CNVCLĐ. Tập trung vào đối tượng cán bộ công đoàn các cấp, CNVCLĐ trong độ tuổi sinh đẻ, nữ CNVCLĐ mang thai, nuôi con nhỏ.

- Tăng cường thông tin, truyền thông và vận động về lợi ích của việc khám thai định kỳ và chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, cho trẻ ăn bổ sung hợp lý, bổ sung vi chất dinh dưỡng. Vận động CNVCLĐ sinh đủ 2 con, không lựa chọn giới tính khi sinh; tổ chức hoạt động tư vấn cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản giúp cho việc phòng, tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục; tuyên truyền vận động CNVCLĐ trước khi kết hôn đi tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân.  

- Tích cực tham mưu giải quyết vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo cho con CNVCLĐ, nhất là tại các KCN, KCX. Tham gia thương lượng, đưa vào nội dung TƯLĐTT tại doanh nghiệp quy định về hỗ trợ người lao động có con ở lứa tuổi gửi trẻ, mẫu giáo. Tham gia giám sát, phản biện xã hội về thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt về bảo vệ trẻ em là con CNVCLĐ. Tuyên truyền trong CNVCLĐ về vai trò, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc triển khai các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, phòng ngừa xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là trong dịp hè. Truyền thông, quảng bá rộng rãi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111).

 - Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tiếp tục triển khai thực hiện nhân rộng các mô hình “Sức khỏe của bạn”, “Lễ cưới tập thể”, “Phòng vắt trữ sữa, Trại hè cho con CNVCLĐ”.

- Thực hiện tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước” và tổng kết thực hiện KH số 18/KH - TLĐ ngày 28/2/2014, KH số 48/KH - TLĐ ngày 11/11/2016 của Tổng Liên đoàn triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chương trình hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình. (theo Hướng dẫn số 187/TLĐ ngày 28/02/2020 của Tổng Liên đoàn)

3. Chủ đề các hoạt động

Các hoạt động trên tập trung vào chủ đề liên quan các dịp kỷ niệm như sau:

-  Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020: “Yêu thương và Chia sẻ”.

- Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020: “Giữ gìn và phát huy truyền
thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”; Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền chủ đề thực hiện nghị quyết 33 - NQ/TW và Nghị quyết 102/NQ - CP ngày 31/12/2014: “Xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.

- Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình
15/5-30/6/2020: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”.

- Tháng hành động vì trẻ em 2020 (từ 01/6-30/6): “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”.

- Kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11/7) và các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2020: Tổng cục DS - KHHGĐ sẽ có hướng dẫn chi tiết khi nhận được chủ đề từ Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

- Tổ chức Chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh và hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10: “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”.

- Hưởng ứng Ngày tránh thai Thế giới (26/9): “Đảm bảo dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có chất lượng cho mọi người dân”.

- Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam 26/12: “Nâng cao chất lượng dân số để phát triển bền vững đất nước”.

- Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2020:  “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”.

Ngoài ra việc triển khai các hoạt động, các mô hình về bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em trong công nhân lao động cần tập trung trong Tháng công nhân (tháng 5/2020).

Các cấp công đoàn căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để cụ thể hóa cho phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

(Mẫu biểu báo cáo xem file đính kèm)

Đặng Lợi

 

 

Xem tệp đính kèm: HD%2004%20ve%20BDG%20-%20VSTBPN-%20mau%20bieu.doc
In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: