Trang chủChuyên đềPhát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Cập nhật lúc 09:08 07/08/2020 (GMT+7)
BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ĐOÀN TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chiều 07.8, tại trụ sở Tổng Liên đoàn, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN). Tham dự buổi làm việc có đồng chí Triệu Tài Vinh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Phan Văn Anh, Trần Văn Thuật, đạo diện một số Vụ thuộc Ban Kinh tế trung ương và các Ban TLĐ

Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật đã báo cáo với Đoàn công tác về triển khai Chỉ thị số 37-CT /TW ngày 3.9.2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Theo đó, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn đã ban hành Chương trình hành động số 11-CTr/ĐĐTLĐ thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành công văn số 747/TLĐ ngày 23/7/2020 chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai, thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW. Căn cứ chỉ đạo của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch TLĐ, các cấp Công đoàn đã cụ thể hóa, đưa nội dung Chỉ thị vào chương trình thực hiện nghị quyết đại hội, chương trình công tác năm, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị.

Các cấp công đoàn tăng cường, đổi mới các hoạt động tuyên truyền, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và hành động, thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt trong công nhân, lao động được quan tâm, góp phần quan trọng trong việc nắm bắt thông tin, dư luận, tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, qua đó giúp giải quyết kịp thời và phòng ngừa các cuộc tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc, đình công. Chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn trọng tâm là công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tổng Liên đoàn đã tích cực, chủ động tham gia ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị người lao động; chú trọng tổ chức đối thoại để giải quyết những vấn đề cấp thiết mà doanh nghiệp, công nhân, lao động quan tâm. Từ đầu năm đến nay, đã ký kết mới được 1.919 bản thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp (đạt 84,87% chỉ tiêu năm 2020), nâng tổng số TƯLĐTT được ký kết lên 33.769 bản (chiếm 67% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn)… góp phần mang lại lợi ích cho hàng triệu người lao động, nâng số lao động được hưởng lợi ích từ các thỏa ước lao động tập thể lên hơn 5,8 triệu người.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn duy trì, tổ chức hiệu quả các chương trình, hoạt động chăm lo lợi ích cho người lao động như Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, Mái ấm Công đoàn, Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên, người lao động… đặc biệt đã tập trung tham gia phòng, chống dịch bệnh, đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19; kịp thời nắm bắt, kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn, chủ động sử dụng, tích cực huy động các nguồn lực tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

 Tại buổi làm việc, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn cũng báo cáo về công tác đổi mới tài chính công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hai bên cũng đã trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng LĐLĐVN trước bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia các công ước quốc tế, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; vấn đề lao động khu vực phi chính thức; các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổng LĐLĐVN gắn với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về lao động, việc làm, tiền lương, BHXH có liên quan...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Triệu Tài Vinh ghi nhận những kết quả đạt được và chia sẻ những khó khăn, thách thức của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban Kinh tế trung ương và Tổng LĐLĐVN cùng đôn đốc, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng liên quan đến các vấn đề kinh tế, phát triển lực lượng lao động trong các loại hình kinh tế và công nhân, công đoàn…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, trước bối cảnh mới, tổ chức CĐ đang đứng trước thách thức rất lớn, đặt ra yêu cầu cần phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ. Tổ chức Công đoàn tập trung vào chức năng cốt lõi là bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ thông qua xây dựng pháp luật, tư vấn pháp luật cho NLĐ; thông qua thương lượng, ký kế thoả ước lao động tập thể...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị thời gian tới, Ban Kinh tế Trung ương và Đảng đoàn Tổng Liên đoàn  Lao động Việt Nam phối hợp, xây dựng quy chế phối hợp công tác, nhằm tăng cường quan hệ phối hợp giữa hai cơ quan trong việc tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoạch định các chủ trương, chính sách, các chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới.

ĐẶNG LỢI

 

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: