Trang chủChuyên đềPhát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Cập nhật lúc 02:31 27/02/2020 (GMT+7)
LĐLĐ TP Hà Nội: Đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên

Ngày 27.2, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2012-2019 về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Uỷ viên Ban thường vụ thành uỷ, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội; Ngô Văn Tuyến - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS LĐLĐ Hà Nội.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện có trên 231.000 doanh nghiệp, trong đó có 737 doanh nghiệp Nhà nước (chiếm 0,03%), 230.263 doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (chiếm 99,97%). Trong đó có 30.811 doanh nghiệp với 603.362 lao động có đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công tác quán triệt thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU được triển khai đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở và tới các cấp Công đoàn Thủ đô, tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

LĐLĐ Thành phố Hà Nội hiện nay đang quản lý 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành địa phương; Công đoàn Tổng Công ty) và 25 CĐCS trực thuộc, với tổng số 8.760 CĐCS và 610.841 đoàn viên công đoàn. Trong đó ngoài khu vực nhà nước có 5.266 CĐCS (chiếm 60,11%) với 389.438 đoàn viên (chiếm 63,75%). Giai đoạn 2012 đến 2019, các cấp Công đoàn Thành phố đã thành lập mới 3.945 CĐCS (đạt 116,4% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao); kết nạp mới 379.448 đoàn viên (đạt 110,4% chỉ tiêu của Tổng LĐLĐVN Việt Nam). Trong đó, khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành lập mới 3.539 CĐCS (chiếm 90,14% tổng số CĐCS được thành lập), kết nạp mới 323.529 đoàn viên (chiếm 86,45% tổng số đoàn viên mới được kết nạp), tăng thêm 2.790 CĐCS với 177.459 đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước so với trước khi thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy. Các CĐCS mới thành lập đã có nhiều cố gắng trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, đã đại diện cho người lao động ký thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, xây dựng CĐCS vững mạnh góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

Để đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tập trung chỉ đạo, thí điểm áp dụng một số mô hình mới nhằm đa dạng các hình thức thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn. Đến nay toàn thành phố thành lập được 17 nghiệp đoàn giáo viên mầm non ngoài công lập với 515 đoàn viên.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy có sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy và UBND các quận, huyện, thị xã; các sở, ban ngành của Thành phố trong công tác phối hợp với Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố. Các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều cố gắng đổi mới trong phương thức tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên; phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, cán bộ Công đoàn chuyên trách các đơn vị.

Trong thời gian tới, LĐLĐ thành phố xác định, tăng cường tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của thành phố. Thường xuyên bám sát địa bàn để đôn đốc, hướng dẫn các CĐ cấp trên cơ sở; CĐCS trực thuộc làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và rà soát, cập nhật tổng hợp số liệu các doanh nghiệp và người lao động để nắm nguồn xây dựng kế hoạch vận động thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên.

Cùng với đó, rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống công đoàn Thủ đô  theo hướng tinh gọn, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng CĐCS vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đặc biệt trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; thu hút được nhiều hơn người lao động, đoàn viên Công đoàn tham gia hoạt động tổ chức Công đoàn; xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Tăng cường hỗ trợ đầy đủ, kịp thời nguồn kinh phí và trang bị cơ sở vật chất để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Trong dịp này, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đặng Lợi

 

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: