Trang chủChuyên đềPhát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn
Cập nhật lúc 02:21 16/01/2024 (GMT+7)
Xây dựng Công nhân Thủ đô vững chính trị, giỏi nghề nghiệp, đẹp văn hóa

15 năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã nỗ lực triển khai toàn diện các nội dung thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước” góp phần xây dựng giai cấp công nhân Thủ đô ngày càng lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng.

Sáng 16/01, tại Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước”.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội…

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh cho biết, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, hiện nay, thành phố Hà Nội có khoảng 270 nghìn doanh nghiệp, với trên 2,7 triệu lao động. Số đoàn viên, CNLĐ khu vực ngoài nhà nước tăng nhanh với 726.300 người (tăng 341% so với năm 2008), các số liệu này giảm mạnh ở các doanh nghiệp nhà nước (chiếm khoảng 3% tổng số lao động). Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 70,3%. Nhìn chung, lực lượng lao động trong các doanh nghiệp là lao động trẻ tuổi, tiếp cận và làm chủ nhanh với khoa học công nghệ hiện đại và cơ chế thị trường, có ý thức phấn đấu đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Hội nghị sẽ tập trung đánh giá một cách toàn diện thực trạng 15 năm triển khai nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong tổ chức Công đoàn Thủ đô. Trong đó, tập trung phân tích, đánh giá tình hình triển khai thực hiện, những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, xác định nguyên nhân, tìm ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động số 32-CTr/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố đã báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW. Theo đó, LĐLĐ Thành phố đã chủ động tham mưu với cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW. LĐLĐ Thành phố cũng đã tích cực phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để triển khai hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW.

Ngay từ năm 2008, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng Chương trình hành động số 05/CTr-LĐLĐ, ngày 24/6/2008 và tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW đến các cấp Công đoàn và đoàn viên, người lao động Thủ đô. 15 năm qua, đã có 18.907 buổi tuyên truyền Nghị quyết tại cơ sở cho 620.333 đoàn viên, CNVCLĐ.

LĐLĐ thành phố khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc

Chủ động, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn. Hằng năm, LĐLĐ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với CNLĐ. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức 145 cuộc đối thoại với CNLĐ; có trên 68% công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức đối thoại 3 bên giữa Công đoàn - Người sử dụng lao động - Người lao động để giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên và người lao động. Qua đó đã góp phần củng cố niềm tin giữa người lao động với chính quyền và tổ chức Công đoàn.

Hoạt động thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) được tập trung chú trọng, có nhiều đổi mới và phát huy hiệu quả tích cực. Đề án thí điểm “Nâng cao hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp” đã góp phần phần tăng nhanh về số lượng và nâng cao về chất lượng TƯLĐTT. Đến nay, đã ký 3.699 bản (đạt tỷ lệ 75,5% tổng số doanh nghiệp có công đoàn cơ sở, trong đó TƯLĐTT loại A, B đạt 46%) được Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai nhân rộng, áp dụng trong cả nước.

Trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều giải pháp, cách làm đổi mới, sáng tạo. Từ nguồn “Quỹ xã hội Công đoàn” và ngân sách Công đoàn, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi hỗ trợ cho 1,4 triệu lượt đoàn viên, người lao động, với tổng số tiền gần 645 tỷ đồng. Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã giải ngân 283,1 tỷ đồng cho 11.500 lượt đoàn viên, CNVCLĐ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống.

Xác định phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn, đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Hệ thống Công đoàn Thành phố đã thành lập mới 7.559 công đoàn cơ sở, đạt 198,7% chỉ tiêu của Thành ủy; phát triển mới 682.582 đoàn viên công đoàn đạt 124,4% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn. Riêng khu vực ngoài nhà nước đã thành lập mới 6.866 công đoàn cơ sở với 591.767 đoàn viên. Các cấp Công đoàn Thủ đô đã giới thiệu 117.738 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét (trong đó có 12% đoàn viên thuộc doanh nghiệp ngoài khu vực được kết nạp Đảng).

Cùng với đó, các phong trào thi đua góp phần nâng cao tay nghề, tăng năng suất lao động cho công nhân lao động được đẩy mạnh, sôi nổi ở nhiều cấp công đoàn. Từ thực tiễn phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc được biểu dương khen thưởng, đã có 384.858 lượt CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; 19.464 lượt “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở và 1.789 Công nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”; 1.358 lượt cá nhân được UBND - LĐLĐ Thành phố biểu dương và tặng Bằng công nhận “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”.

Những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo trong đội ngũ CNVCLĐ nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tại Hội nghị, đại diện các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở đã tham gia tham luận để làm rõ những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã đạt được trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Ngọ Duy Hiểu đặt ra nhiệm vụ cho tổ chức Công đoàn Thủ đô tham gia xây dựng giai cấp Công nhân

Nhận định thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực có những biến đổi phức tạp, nhanh chóng và khó lường, tác động trực tiếp đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các đồng chí lãnh đạo đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô cần tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW. Trong đó, tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân Thủ đô vững về chính trị, giỏi nghề nghiệp, đẹp về văn hoá; tiếp tục tham gia đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phối hợp với UBND, các ngành chức năng xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân…

Phát biểu tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy nhấn mạnh, LĐLĐ Thành phố sẽ lĩnh hội toàn bộ những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo để nghiên cứu, bổ sung và vận dụng hiệu quả trong triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Ngọc Ánh

In
Về đầu
Lượt truy cập: