Trang chủCông nhân 360Quan hệ lao động
Quan hệ lao động
Cập nhật lúc 11:18 20/03/2023 (GMT+7)
Lương hơn 6 triệu đồng/tháng, rút bảo hiểm xã hội 1 lần được bao nhiêu?

Bạn đọc hỏi: Từ tháng 4.2016 đến tháng 10.2021, tôi tham gia bảo hiểm xã hội với mức tiền lương tháng là 6.300.000 đồng. Sau đó, tôi nghỉ việc không tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy tôi rút bảo hiểm xã hội thì được bao nhiêu tiền?

 
Tham gia bảo hiểm 5 năm 7 tháng với mức lương 6,3 triệu đồng/tháng, người lao động sẽ được nhận số tiền 83.148.720 đồng. Ảnh minh hoạ: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2023

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2022 được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Cụ thể, số tiền bảo hiểm xã hội 1 lần được xác định theo công thức:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014).

(Mbqtl là mức bình quân tiền lương).

Trong đó:

- Thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 1 - 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 - 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước 01/01/2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2014 trở đi.

- Mbqtl là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính như sau:

Mbqtl = (Số tháng đóng bảo hiểm xã hội x Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội x Mức điều chỉnh hàng năm) : Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Từ tháng 4.2016 đến tháng 10.2021 bạn đọc tham gia bảo hiểm xã hội với mức tiền lương tháng là 6.300.000 đồng. Cách tính được thể hiện như sau: 

1. Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn đọc là: 5 năm 7 tháng.

Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi: 5 năm 7 tháng.

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội:

2.1. Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của các giai đoạn tham gia bảo hiểm xã hội như sau:

- Giai đoạn đóng từ tháng 4.2016 đến tháng 12.2016: Thời gian 9 tháng - mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội: 6.300.000 đồng.

6.300.000 x 1.19 x 9 = 67.473.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2017 đến tháng 12.2017: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội: 6.300.000 đồng.

6.300.000 x 1.15 x 12 = 86.940.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2018 đến tháng 12.2018: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội: 6.300.000 đồng.

6.300.000 x 1.11 x 12 = 83.916.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2019 đến tháng 12.2019: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội: 6.300.000 đồng.

6.300.000 x 1.08 x 12 = 81.648.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2020 đến tháng 12.2020: Thời gian 12 tháng - mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội: 6.300.000 đồng.

6.300.000 x 1.05 x 12 = 79.380.000 đồng.

- Giai đoạn đóng từ tháng 1.2021 đến tháng 1.2021: Thời gian 10 tháng - mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội: 6.300.000 đồng.

6.300.000 x 1.03 x 10 = 64.890.000 đồng.

- Tổng tiền đóng bảo hiểm xã hội = 67.473.000 + 86.940.000 + 83.916.000 + 81.648.000 + 79.380.000 + 64.890.000 = 464.247.000 đồng.

2.2. Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội = Tổng tiền / tổng số tháng = 6.929.060 đồng.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần đối với thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 2014 trở đi:

6.929.060 x 6 năm x 2 = 83.148.720 đồng.

Như vậy, tổng tiền bảo hiểm xã hội 1 lần được nhận = 83.148.720 đồng.

https://laodong.vn/ban-doc/luong-hon-6-trieu-dongthang-rut-bao-hiem-xa-hoi-1-lan-duoc-bao-nhieu-1159305.ldo

MINH HƯƠNG (báo lao động)

 
In
Về đầu
Lượt truy cập: