Thời sự
Cập nhật lúc 08:32 18/05/2024 (GMT+7)
2 đối tượng công chức, viên chức không tăng lương hưu lên 15% từ 1.7.2024?

Khi cải cách tiền lương thì 2 đối tượng công chức, viên chức nào sẽ không được tăng lương hưu lên 15%?

2 đối tượng công chức, viên chức không tăng lương hưu lên 15% từ 1.7.2024?
Tăng lương hưu sau cải cách tiền lương từ 1.7. Ảnh minh hoạ: VGP

Quốc hội quyết nghị từ ngày 1.7.2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.

Nghị quyết nêu rõ: Xây dựng 2 bảng lương mới cho công chức, viên chức gồm:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Theo mục tiêu khi cải cách tiền lương tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, khi thực hiện chính cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024 thì tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng. Điều này giúp mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của nhóm này cũng tăng theo.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết lương hưu có thể tăng lên ít nhất 15% nếu mức lương của cán bộ công chức viên chức tăng 23,5%.

Tuy nhiên, lương công chức, viên chức tại các đơn vị đặc thù thì Bộ Nội vụ cho biết, theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì tới đây, sẽ bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù.

Theo thống kê, hiện nay có 134.284 cán bộ, công chức thuộc 36 cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù (có tiền lương tăng thêm ngoài chế độ chung từ 0,66 lần đến 2,43 lần). Con số này chiếm khoảng 6,78% tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức của cả nước.

Khi bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù, họ sẽ hưởng tiền lương mới (kể cả phụ cấp) có thể thấp hơn so với trước khi cải cách tiền lương. Vì vậy, để đảm bảo chế độ cho họ, Bộ Nội vụ tính toán để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét bảo lưu mức lương và thu nhập đặc thù hiện hưởng.

Như vậy, từ các thông tin trên, theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì khi thực hiện cải cách tiền lương nếu mức lương của 2 đối tượng công chức, viên chức (giữ chức vụ lãnh đạo và không giữ chức danh lãnh đạo) tăng 23,5% thì phải tăng lương hưu ít nhất lên 15%.

Tuy nhiên, theo thông tin của Bộ Nội vụ thì 2 đối tượng công chức, viên chức (giữ chức vụ lãnh đạo và không giữ chức danh lãnh đạo) thuộc đối tượng đang hưởng phụ cấp đặc thù trên cả nước có thể không được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương do bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù có thể làm lương họ thấp hơn so với trước nên có thể sẽ không được tăng lên ít nhất 15%.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết việc tăng lương hưu lên 15% hiện tại đang vượt quá khả năng cân đối của dự toán ngân sách nhà nước nên cần rà soát, xác định cụ thể các mức điều chỉnh lương hưu sao cho phù hợp.

Dự kiến, nghị định điều chỉnh lương hưu sẽ trình Chính phủ vào tháng 5.2024.

https://laodong.vn/xa-hoi/2-doi-tuong-cong-chuc-vien-chuc-khong-tang-luong-huu-len-15-tu-172024-1341246.ldo

HÀ LÊ (BÁO LAO ĐỘNG)

In
Về đầu
Lượt truy cập: