Trang chủ Tra cứu văn bản
Tra cứu văn bản
Quyết định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 128-QĐ-TW, ngày 14/12/2009 của Ban Bí thư (khoá IX) về chế độ tiền lương đối với CBCC, VC cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể
Thuộc tính văn bản
Ký hiệu 275-QĐ-TW
Ngày ban hành 04/12/2009
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành Ban chấp hành TW
Người ký Trương Tấn Sang
Trích yếu Quyết định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 128-QĐ-TW, ngày 14/12/2009 của Ban Bí thư (khoá IX) về chế độ tiền lương đối với CBCC, VC cơ quan đảng, mặt trận và các đoàn thể
Tệp đính kèm 275-QD-TW.doc
Văn bản khác
Quyết định Ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chi tiết thi hành Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 Phê duyệt danh sách các trường, trung tâm dậy nghề được hỗ trợ đầu tư tập trung bằng kinh phí năm 2010 của Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục – Đào tạo đến năm 2010 Hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư Quyết định phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng Nghị quyết về đẩy mạnh kinh tế hoá ngành tài nguyên và môi trường Phê duyệt kế hoạch thí điểm thoả ước lao động tập thể ngành năm 2009 - 2010 Phê duyệt kế hoạch thí điểm thoả ước lao động tập thể ngành năm 2009 - 2010 Phê duyệt Đề án "triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật" Về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án tăng cường quyền năng cho phụ nữ đi làm việc ở nước ngoài Công văn về việc sơ kết 2 năm thực hiện NQ 20
Lượt truy cập: