Trang chủGiới thiệuBan chấp hành TLĐ
Ban chấp hành TLĐ
Cập nhật lúc 08:55 09/03/2022 (GMT+7)
Danh sách Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII

BAN CHẤP HÀNH
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  KHÓA XII
NHIỆM KỲ 2018 - 2023

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Bùi Văn Cường

Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TW; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn

2

Trần Thanh Hải

Ủy viên BCH Đảng ủy khối các Cơ quan Trung ương; Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn

3

Trần Văn Thuật

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn

4

Phan Văn Anh

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn

5

Ngọ Duy Hiểu

Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn

6

Vũ Anh Đức

Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn

7

Nguyễn Văn Đông

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn

8

Tạ Văn Đồng

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn

9

Trịnh Thanh Hằng

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn

10

Đỗ Trần Hải

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh
lao động

11

Nguyễn Ngọc Hiển

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Tổng Biên tập Báo Lao động

12

Trần Văn Khải

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Trưởng ban Quản lý Dự án thiết chế
Công đoàn

13

Đặng Thuần Phong

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

14

Vũ Minh Đức

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam

15

Nguyễn Đình Đức

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng

16

Trần Quang Huy

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Công thương, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam

17

Vũ Xuân Thủy

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

18

Trương Thị Bích Hạnh

Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương

19

Ngô Xuân Thắng

Thành ủy viên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch
Tổng Liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố
Đà Nẵng

20

Trần Thị Diệu Thúy

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Thành ủy viên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh

21

Nguyễn Thị Tuyến

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội

22

Nguyễn Thị Kim Liên

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Tây Ninh

23

Lê Vinh Danh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

24

Đặng Trung Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn

25

Nguyễn Minh Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn

26

Trịnh Ngọc Đức

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn

27

Nguyễn Mạnh Hà

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng kiêm Giám đốc Văn phòng B - Nhà khách TLĐ

28

Nguyễn Xuân Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn

29

Trần Thị Mai Hương

Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ khối DN Hà Nội, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam

30

Trần Duy Phương

Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Tổng biên tập Tạp chí Lao động và
Công đoàn

31

Lê Cao Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Phó Trưởng ban phụ trách ban Tuyên giáo TLĐ, Giám đốc Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam

32

Võ Thị Kim Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn; Giám đốc, Tổng biên tập Nhà Xuất bản Lao động

33

Vũ Minh Tiến

Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn

34

Nguyễn Thanh Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn

35

Đào Việt Ánh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan BHXH Việt Nam

36

Nguyễn Văn Bình

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

37

Trần Tiến Hưng

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

38

Trần Thị Hương

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

39

Vũ Thị Giáng Hương

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh

40

Vy Tư Liệu

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Dân vận Trung ương

41

Lê Thành Quân

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư

42

Nguyễn Văn Sinh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

43

Phùng Khánh Tài

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chánh Văn phòng Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN

44

Đỗ Phương Thảo

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Phó Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương

45

Phạm Văn Thuần

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cơ quan, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Trung ương

46

Trịnh Thị Thủy

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

47

Lê Khánh Toàn

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng

48

Phạm Văn Trường

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính

49

Nguyễn Trí Tuệ

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Giám đốc Học viện Toà án

50

Bùi Thế Duy

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

51

Bùi Nguyên Khánh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội Việt Nam kiêm trưởng khoa Luật học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

52

Phạm Kỳ Quang

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Viện trưởng Viện đào tạo chất lượng cao, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

53

Phạm Thị Thành

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

54

Chu Văn Bình

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền Thông, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam

55

Phạm Thanh Bình

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên
Đảng ủy Bộ Y tế, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

56

Vũ Mạnh Hà

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch Công đoàn Công an nhân dân

57

Đỗ Đức Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam

58

Phan Mạnh Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Cao su
Việt Nam

59

Nghiêm Thùy Lan

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia
Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam

60

Nguyễn Thị Thủy Lệ

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam

61

Lê Phan Linh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên BTV Đảng ủy Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

62

Tạ Thiên Long

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên BTV Đảng ủy Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

63

Mai Thành Phương

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên
BTV Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt
Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam

64

Nguyễn Ngọc Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam

65

Nguyễn Văn Tân

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng
Việt Nam

66

Trần Bá Thành

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

67

Lê Nho Thướng

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam

68

Đào Minh Tú

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

69

Đỗ Nga Việt

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải,
Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam

70

Lê Thanh Xuân

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

71

Mai Xuân Anh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương

72

Nguyễn Công Bảo

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk

73

Tống Văn Băng

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hải Phòng

74

Nguyễn Lương Bình

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình

75

Trịnh Văn Bừng

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam

76

Nguyễn Văn Cảnh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang

77

Ngô Thái Chân

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng

78

Nguyễn Văn Chung

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Giang

79

Nguyễn Văn Danh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh

80

Võ Văn Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tây Ninh

81

Trần Văn Đông

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận

82

Nguyễn Thị Vân Hà

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh

83

Lê Thanh Hà

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên

84

Thạch Thị Thu Hà

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh

85

Nguyễn Hải

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Thọ

86

Nguyễn Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa

87

Hoàng Ngân Hoàn

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La

88

Vũ Duy Hoàng

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên

89

Nguyễn Mạnh Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định

90

Lê Minh Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tiền Giang

91

Đỗ Thị Ninh Hường

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh

92

Dương Đức Khanh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình

93

Nguyễn Văn Khanh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu

94

Lê Thị Thanh Lam

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang

95

Nguyễn Thế Lập

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

96

Rơ Chăm Long

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum

97

Nguyễn Hữu Long

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai

98

Huỳnh Bá Long

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long

99

Bùi Tiến Lực

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hòa Bình

100

Vi Văn Nghĩa

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn

101

Vũ Văn Nghĩa

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nam Định

102

Trần Lệ Nhung

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai

103

Đinh Trọng Nhương

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Nông

104

Nguyễn Chương Phát

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái

105

Nguyễn Xuân Phối

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Thuận

106

Nguyễn Thiện Phú

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang

107

Phạm Thị Phúc

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng

108

Nguyễn Tử Phương

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An

109

Vũ Hồng Phương

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc

110

Phan Xuân Quang

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam

111

Nguyễn Văn Quí

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An

112

Trần Văn Tám

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Cần Thơ

113

Châu Văn Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

114

Phan Quốc Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên

115

Lý Đức Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

116

Hà Xuân Thành

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa

117

Nguyễn Thị Thiện

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu

118

Nguyễn Thị Thu Thủy

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang

119

Nguyễn Ngọc Thư

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng

120

Trần Quang Tòa

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi

121

Phan Song Toàn

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre

122

Võ Thanh Tòng

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau

123

Nguyễn Hồng Trà

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước

124

Ngô Văn Tuyến

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội

125

Nguyễn Thị Thanh Tuyết

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên

126

Trần Thanh Việt

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang

127

Bùi Xuân Vinh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình

128

Trần Quang Vinh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế

129

Trần Hoàng Vũ

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp

130

Kiều Ngọc Vũ

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh

131

Nguyễn Thị Như Ý

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

132

Ngô Thế Anh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Phó Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa)

133

Trương Thị Minh Dung

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (LĐLĐ thành phố HCM)

134

Phạm Thái Dương

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và Khu công nghiệp Quảng Ngãi (LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi)

135

Đinh Thị Thanh Hà

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố kiêm Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng (LĐLĐ thành phố Đà Nẵng)

136

Phạm Hồng Hải

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương (LĐLĐ tỉnh Hải Dương)

137

Vương Duy Khánh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam (Công đoàn Công thương Việt Nam)

138

Trần Bá Lợi

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Phước (LĐLĐ tỉnh Bình Phước)

139

Vũ Thị Minh Phượng

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam (LĐLĐ tỉnh Hà Nam)

140

Nguyễn Thế Quyết

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh (LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh)

141

Nghiêm Thị Minh Tâm

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch Công đoàn tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Ban Công đoàn Quốc Phòng)

142

Hoàng Thị Như Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Huế (LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế)

143

Tạ Thị Mỹ Thanh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải thành phố Hà Nội (LĐLĐ thành phố Hà Nội)

144

Mai Thanh Thảo

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương (LĐLĐ tỉnh Bình Dương)

145

Đinh Quốc Toản

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (LĐLĐ thành phố Hà Nội)

146

Bùi Thị Ngọc Trang

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Long An (LĐLĐ tỉnh Long An)

147

Phan Xuân Trí

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (LĐLĐ tỉnh Kiên Giang)

148

Huỳnh Văn Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố, Chủ tịch Công đoàn Các Khu chế xuất - Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh)

149

Nguyễn Thị Tuyết

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa tỉnh Đồng Nai (LĐLĐ tỉnh Đồng Nai)

150

Lý Thúy Vân

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Chủ tịch LĐLĐ huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (LĐLĐ An Giang)

151

Nguyễn Đình Vinh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Vietinbank (Công đoàn Ngân hàng Việt Nam)

152

Nguyễn Quốc Chinh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên Ban Thường vụ Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã An Hải, Quảng Ngãi (LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi)

153

Lại Hoàng Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch CĐCS SamSung Electronics Việt Nam (LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh)

154

Nguyễn Năng Hoạch

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Chánh văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Vigracera Hạ Long (Công đoàn Xây dựng Việt Nam)

155

Dương Thế Nam

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam)

156

Vũ Xuân Phú

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Phổi Trung ương (Công đoàn Y tế Việt Nam)

157

Đinh Sỹ Phúc

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Tae Kwang Vina (LĐLĐ tỉnh Đồng Nai)

158

Huỳnh Anh Thư

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Việt Nam
Kỹ nghệ súc sản (Vissan) (LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh)

159

Dương Thị Tuyền

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ (Công đoàn Giáo dục Việt Nam)

160

Nguyễn Văn Vĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty than Mạo Khê (Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam)

161

Trần Thị Thanh Nga

Ủy viên Ban Chấp hành TLĐ, Phó phòng Hành chính Nhà máy Đạm Phú Mỹ
(Công đoàn Dầu khí Việt Nam)

 

 

 

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: