Trang chủGiới thiệuBan chấp hành TLĐ
Ban chấp hành TLĐ
Cập nhật lúc 01:33 04/09/2019 (GMT+7)
Danh sách UBKT khóa XI

Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra TLĐLĐVN khóa XI

 

Đồng chí Tạ Văn Đồng

Ủy viên ĐCT Tổng LĐLĐVN Khóa XI

 

Các ủy viên Ủy ban kiểm tra TLĐLĐVN khóa XI

 

TT Họ và tên Chức vụ

1

Đậu Đình Châu

Trưởng phòng Kiểm tra Điều lệ và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo UBKT TLĐ

2

Vũ Ngọc Chính

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng VN

3

 Vũ Đức Cường

 Ủy viên ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ TP. Hải Pḥòng

4

Lê Văn Đại

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ TP Đà Nẵng

5

Nguyễn Thành Gia

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ TP Hồ Chí Minh

6

Lê Văn Hiếu

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Công thương VN

7

Nguyễn Thị Hồng

Uỷ viên BCH TLĐ khoá X,

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TLĐ

8

Vũ Thanh Hường

Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Dầu khí VN

9

Hoàng Đăng Khoa

Chuyên viên chính Văn pḥng Uỷ ban Kiểm tra TLĐ

10

Nguyễn Văn Oánh

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TLĐ khoá X

11

Lương Quang Thành

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ TP Hà Nội

12

Lê Bích Thủy

Uỷ viên UBKT khoá X, Trưởng pḥng kiểm tra Tài chính Uỷ ban Kiểm tra TLĐ

13

 Tạ Văn Đồng

 Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn, Chủ nhiệm UBKT TLĐ

14

Vũ Thị Hải Yến

Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Than – Khoáng sản VN

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: