Trang chủGiới thiệuCác đơn vị trực thuộc TLĐ
Các đơn vị trực thuộc TLĐ
Cập nhật lúc 08:53 25/03/2022 (GMT+7)
VIỆN CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN

Viện Nghiên cứu Công nhân và Công đoàn

         

Địa chỉ: 82 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: viencn@congdoanvn.org.vn

Tel: (04)39421516                                 Fax: 04.39421516

        

1. Tổ chức, bộ máy

Viện trưởng:              TS. Vũ Minh Tiến                      (04.39421610; 0966829288)

Phó Viện trưởng:      TS. Phạm  Thị Thu Lan             (04.39412301; 0912397526)

                                 TS. Nhạc Phan Linh                   (04.38220835; 0912681268)

Hiện nay, 70% cán bộ nghiên cứu của Viện có trình độ Tiến sĩ, Thạc sỹ. Đội ngũ cán bộ Viện có khả năng nghiên cứu chuyên sâu và tham gia giảng dạy nhiều chuyên đề thuộc các chuyên ngành khác nhau có liên quan trực tiếp đến công nhân, Công đoàn và chế độ chính sách, pháp luật của người lao động.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, tham mưu giúp Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn.

- Thông tin khoa học, trao đổi kết quả nghiên cứu trong nước và quốc tế về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn.

- Hợp tác trong nước, hợp tác quốc tế nghiên cứu về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn.

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản, có tính chất dự báo chiến lược về giai cấp công nhân Việt Nam và quốc tế.

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản, có tính chất dự báo chiến lược về tổ chức, hoạt động Công đoàn Việt Nam và quốc tế.

-  Nghiên cứu truyền thống, lịch sử giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

-  Nghiên cứu về quan hệ lao động, vai trò của công đoàn trong quan hệ lao động; nghiên cứu đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật đối với giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Công bố, trao đổi kết quả nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn.

- Làm đầu mối giúp Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội đồng khoa học Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham mưu, tư vấn và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học trong hệ thống Công đoàn, từ nguồn kinh phí công đoàn.

3. Sơ lược sự hình thành và phát triển.

Viện nghiên cứu Công nhân - Công đoàn được thành lập ngày 1/5/1995 theo quyết định số 946/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN trên cơ sở Trung tâm nghiên cứu - Thông tin Lý luận Tổng Liên đoàn, với số lượng cán bộ nghiên cứu ban đầu là 3 người.

Ngày 08/9/2009, Đoàn Chủ tịch TLĐ có Quyết định số 1205/QĐ-TLĐ, về việc thành lập 3 Phòng chức năng trực thuộc Viện nghiên cứu giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ngày 5/5/2010, thay mặt Đoàn Chủ tịch TLĐ, TS. Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch TLĐ ký Quyết định số 646/QĐ-TLĐ về Phê duyệt đề án “Tiếp tục phát triển Viện nghiên cứu giai cấp công nhân và Tổ chức Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”, với biên chế 15 người.

Trải qua hơn 20 năm hình thành, xây dựng và phát triển, đến nay Viện Công nhân - Công đoàn đã khẳng định được vị trí, vai trò của một đơn vị chuyên sâu nghiên cứu lý luận và thực tiễn về phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Với tinh thần hợp tác và cầu thị, đến nay Viện đã có đội ngũ cộng tác viên đông đảo, trong đó cộng tác viên thường xuyên khoảng hơn 30 người là các nhà khoa học có uy tín thuộc các cơ quan thuộc hệ thống công đoàn Việt Nam và các cơ quan nghiên cứu chuyên sâu, hàng đầu của Việt Nam như: Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí cộng sản, Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Viện nghiên cứu kinh tế Trung ương, Viện nghiên cứu thương mại, Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động, Trung tâm khoa học dân vận (Ban Dân vận Trung ương), Liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố, Viện FES (Đức), ILO, ... Trong quá trình cộng tác, các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu trên đã có nhiều đóng góp công sức, trí tuệ như viết tham luận hội thảo, biên soạn các chuyên luận, tham gia nghiên cứu tổng kết thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, hiệu đính và thẩm định các đề tài nghiên cứu, biên dịch các tài liệu từ nước ngoài... Việc mở rộng quan hệ với các nhà khoa học và các cơ quan nghiên cứu có uy tín đã góp phần tăng thêm tiềm lực khoa học cho Viện.

Viện Công nhân - Công đoàn còn được giao nhiệm vụ tham gia chuẩn bị các bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đặc biệt là các văn kiện về tầm nhìn chiến lược xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

4. Những hoạt động chính:

- Tổ chức nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.

- Tổ chức thông tin khoa học đáp ứng yêu cầu nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn của các cấp công đoàn.

- Tham mưu, tư vấn và qun lý các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản, thực tiễn về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn từ ngân sách công đoàn.

- Biên soạn sách, tài liệu liên quan đến giai cấp công nhân và hoạt động công đoàn.

- Giảng dạy, tập huấn, tư vấn, giải đáp các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước,

các chỉ thị, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động.

 - Tổ chức và tiến hành các cuộc điều tra xã  hội học, khảo sát thực tế, xử lý phiếu, báo cáo kết qủa điều tra các vấn đề liên quan đến phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

5. Một số thành tựu nổi bật và tiềm năng nghiên cứu:

- Tham gia nghiên cứu 06 đề tài cấp Nhà nước, chủ trì nghiên cứu 40 đề tài cấp Bộ, biên soạn và xuất bản 60 đầu sách về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

- Phối hợp với các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn lịch sử phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

- Tổ chức trung bình 5 cuộc hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế hàng năm, với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học chuyên ngành có uy tín về công nhân và Công đoàn.  

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: