Trang chủGiới thiệuCác kỳ đại hội CĐVN
Các kỳ đại hội CĐVN
Cập nhật lúc 12:55 06/06/2016 (GMT+7)
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IX

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần IX họp từ ngày 10 – 13/10/2003, tại Cung văn hóa lao động Hữu nghị Việt - Xô, thủ đô Hà Nội. 900 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 4,2 triệu đoàn viên đă về dự Đại hội. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các đồng chí nguyên là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lănh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể khác, cùng 31 đoàn đại biểu Công đoàn quốc tế và Công đoàn các nước, đại diện đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và phi chính phủ có quan hệ với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tới dự. Đồng chí Tổng bí thư đă phát biểu ư kiến chỉ đạo Đại hội và đă trao tặng Đại hội bức trướng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: “Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam đoàn kết, lao động sáng tạo, đi dầu trong sự nghiêp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Khẩu hiệu hành động của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới là: Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ vững mạnh, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, góp phần tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Đại hội đă đề ra mục tiêu và phương hướng tổng quát của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ 2003 - 2008:

Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, xứng đáng là lực lượng ṇng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và vai tṛ lănh đạo cách mạng trong thời kỳ mới; củng cố và phát triển sâu rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trên cơ sở liên minh vững chắc giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, thiết thực và có hiệu quả trong CNVCLĐ; Tham gia quản lư, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức CĐ trong các thành phần kinh tế; nâng cao năng lực và tŕnh độ cán bộ công đoàn; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xă hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nhiệm vụ chủ yếu của Công đoàn nhiệm kỳ 2003 - 2008 là:

- Tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và vai tṛ lănh đạo cách mạng trong thời kỳ mới. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

- Chủ động tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

- Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xă hội của đất nước.

- Phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức CĐ cho phù hợp với từng loại h́nh cơ sở, từng cấp CĐ; nâng cao năng lực và tŕnh độ cán bộ CĐ.

- Mở rộng hoạt động đối ngoại của Công đoàn Việt Nam.

 Đại hội IX Công đoàn Việt Nam là Đại hội “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới”, thể hiện ư chí và nguyện vọng to lớn của giai cấp công nhân, của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam bước vào thế kỷ và thiên niên kỷ mới.

 Đại hội bầu Ban chấp hành gồm 150 ủy viên. Ban Chấp hành khoá IX đă bầu ra 19 uỷ viên Đoàn Chủ tịch gồm: đồng chí Cù Thị Hậu, Đặng Ngọc Tùng, Đỗ Đức Ngọ, Nguyễn Đ́nh Thắng, Đặng Ngọc Chiến, Nguyễn Hoà B́nh, Nguyễn Văn Dũng, Vũ Khang, Nguyễn Viết Vượng, Hoàng Văn Yên, Hoàng Ngọc Thanh, Lê Vân Tŕnh, Đỗ Đăng Hiếu, Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Huy Cận, Nguyễn Thị Kim Hải, Nguyễn Thế Phúc, Phan Viết Thông và Phan Thị Thu Vân. Đồng chí Cù Thị Hậu, ủy viên Trung ương Đảng được bầu lại làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Phó Chủ tịch thường trực; các đồng chí Đặng Ngọc Chiến, Đỗ Đức Ngọ, Nguyễn Đ́nh Thắng, Nguyễn Ḥa B́nh được bầu làm phó Chủ tịch.

Ban Chấp hành bầu ủy Ban kiểm tra Tổng Liên đoàn gồm 11 đồng chí, đồng chí Vũ Khang, ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐ được bầu làm Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra.

In
Về đầu
Lượt truy cập: