Trang chủGiới thiệuCác kỳ đại hội CĐVN
Các kỳ đại hội CĐVN
Cập nhật lúc 12:53 06/06/2016 (GMT+7)
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII được tiến hành từ ngày 9 - 12/11/1993, tại Hội trường Ba đ́nh - Hà Nội. Tham dự Đại hội có hơn 600 đại biểu thay mặt cho công nhân, viên chức, lao động khắp mọi miền đất nước. Đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười, các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Vơ Chí Công cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng đă tới dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Đỗ Mười nhấn mạnh: “Phải tập trung sức xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, trước hết là đội ngũ công nhân, lao động trong các ngành sản xuất, kinh doanh và trong khu vực quản lư nhà nước. Tăng cường đoàn kết thống nhất giai cấp công nhân, gắn lợi ích giai cấp công nhân với lợi ích dân tộc; làm hạt nhân trong khối liên minh công - nông - trí thức, lực lượng chủ yếu bảo đảm thành công của quá tŕnh CNH, HĐH nước nhà”. “Công đoàn có trách nhiệm động viên công nhân lao động xây dựng khối đại kết toàn dân…phát huy sức mạnh tổng hợp của cả  nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong t́nh h́nh mới”; Khắc phục t́nh trạng “Nhà nước hóa, hành chính hóa” trong tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn.

Đại hội VII Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu của hoạt động công đoàn 5 năm (1993 - 1998) là: “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, góp phần và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, chăm lo và bảo vệ lợi ích của công nhân, lao động”.

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính của Công đoàn những năm 1993 - 1998:

 - Động viên công nhân, lao động phát huy tính năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xă hội chủ nghĩa;

- Vận động công nhân, lao động tích cức góp phần tham gia xây dựng Đảng, tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, bảo vệ tổ quốc;

- Tham gia xây dựng giám sát, kiểm tra thực hiện chính sách; tăng cường các hoạt động xă hội để bảo vệ lợi ích, chăm lo đời sống công nhân, lao động;

- Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh; tăng cường khối liên minh công - nông - trí thức;  

- Tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực và bản lĩnh đội ngũ cán bộ công đoàn;

- Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, tạo thêm nguồn tài chính;

- Tăng cường và mở rộng hợp tác với Công đoàn các nước và các tổ chức quốc tế thuộc các xu hướng khác nhau nhằm cùng phấn đấu cho ḥa b́nh, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xă hội, v́ lợi ích người lao động và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam;

Đại hội đă bầu 125 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. BCH đă bầu Đoàn chủ tịch gồm 15 đồng chí: Nguyễn Văn Tư, Nguyễn An Lương, Hoàng Thị Khánh, Vũ Tất Ban, Nguyễn Mậu Bành, Đặng Ngọc Chiến, Hoàng Vĩnh Cửu, Nguyễn Văn Dũng, Trần Quang Giao, Trần Thị Hồng, Đỗ Đức Ngọ, Vũ Kim Quỳnh và Huỳnh Kim Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, ủy viên Trung ương Đảng được bầu lại làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Đồng chí Cù Thị Hậu, ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch thường trực; các đồng chí Hoàng Minh Chúc, Nguyễn An Lương, Hoàng Thị Khánh được bầu làm phó Chủ tịch.

Đại hội cũng bầu ra ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khóa VII gồm 11 ủy viên, đồng chí Vũ Kim Quỳnh - ủy viên Đoàn Chủ tịch được bầu làm Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra TLĐ

In
Về đầu
Lượt truy cập: