Trang chủChuyên đềAn toàn vệ sinh lao động
An toàn vệ sinh lao động
Cập nhật lúc 04:44 07/09/2020 (GMT+7)
Cán bộ, công chức cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Hỗ trợ 110 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn do Covid 19

Công đoàn Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức vận động cán bộ, công chức trong cơ quan chung tay chia sẻ với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch  Covid-19.

Theo đó, Công đoàn cơ quan Tổng Liên đoàn đã kêu gọi, vận động mỗi cán bộ công đoàn chuyên trách ủng hộ mỗi tháng 1 ngày lương, trong vòng 3 tháng kể từ tháng 6/2020 đến tháng 8/2020 để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, mỗi đồng chí ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cơ quan Tổng Liên đoàn ủng hộ thêm 200.000đ/ người.

Chương trình đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đến nay, tổng số tiền ủng hộ (mỗi tháng 1 ngày lương, trong vòng 3 tháng) của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Tổng Liên đoàn là 110 triệu đồng. Số tiền trên được hỗ trợ cho đối tượng và mức theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa việc thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về  triển khai một số giải pháp tập trung nguồn lực để hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

 

Ngọc An

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: